Onze visie op Abortus

 

Hoe je het ook wendt of keert, abortus ligt gevoelig bij mensen. En wij vinden dat eigenlijk al zo veelzeggend. Want als een foetus daadwerkelijk in geen miljoen jaar een echt levend kind kon zijn, zouden de emoties bij mensen die de huidige Abortuswet verdedigen niet zo hoog oplopen.

Daarom is de visie van Deo Volente NL aangaande abortus uiterst conservatief. Dat betekent dat we te allen tijde willen voorkomen dat we te vroeg zouden oordelen over de rechten van het ongeboren kind. Wij denken dat de huidige Nederlandse wetgeving zo’n vroegtijdig oordeel is, waarbij de centrale vraag helaas niet is geweest hoe het nou precies zit met dat ongeboren wezentje dat “verwijderd” wordt.foetus

We zien namelijk dat de huidige wetgeving zich vooral concentreert op de rechten van de moeder. Deo Volente NL is uiteraard pro-vrouw. Maar we zijn ook pro-kind. En daarom pleiten wij ervoor dat in iedere situatie waarbij een moeder ongewenst zwanger is, niet uitsluitend wordt gekeken naar de wensen van de vrouw, maar steeds weer die afweging wordt gemaakt tussen het leed dat het kind (mogelijk) overkomt wanneer abortus plaatsvindt en dat van de moeder, wanneer zij de zwangerschap zou moeten uitdragen. De filosofie noemt zo’n dilemma een ‘keuze tussen twee kwaden’.

In onze optiek is er, dankzij de huidige wetenschap meer dan ooit bekend over het ongeboren leven. Ze weten dat het hartje al klopt na ongeveer 6 weken. Ook weten zij dat het ongeboren kind al mogelijk pijn kan voelen na 10 weken. Dat zijn getallen waar je toch van schrikt als je weet dat de Nederlandse wetgeving abortus toestaat tot 24 weken (6 maanden).

Het valt ons op dat beleidsbepalers geen consistent antwoord kunnen geven op de vraag waarom 24 weken de grens is en niet 30 weken of 35. Want hoewel men zou verwachten dat die grens zou zijn getrokken omdat men vindt dat het na die tijd een echt kind is dat je vermoordt, is dat totaal niet de grondslag voor die wetgeving. De reden is gelegen in het feit dat een kind vanaf 24 weken in theorie kan worden gered dankzij de huidige technologie op dit gebied, mocht het te vroeg geboren worden. Dat is een reden die echter niets te maken heeft met de vraag wanneer het nou wel en geen kind is.

En zelfs al zou de wetenschap in het onwaarschijnlijke geval ooit kunnen aangeven dat het geen kind is, dan nog is het voor Deo Volente NL geen reden om abortus geen moord te noemen. De wetenschap kan geen structurele criteria geven voor wat een mens mens maakt en bovendien functioneert en oogt het kind zoals een ieder van ons in dat stadium van zijn of haar bestaan. Het blijft dus het ontnemen van het recht op een volwaardig leven, zolang de soortgenoten van het nieuwe wezentje het niet de tijd geven rustig uit te ontwikkelen in de moederschoot. Dus voor ons maakt het niet uit hoe snel na de bevruchting je een abortus uitvoert. Het blijft het wegnemen van een vaststaande toekomst. En wie heeft het recht nu eigenlijk om dat te doen?

Voor meer informatie over onze standpunten inzake abortus, verwijzen wij jullie graag naar de volgende video’s en artikelen.

Onze Video’s over Abortus:

Onze Artikelen over Abortus in andere media: