Onze kijk op Islam

 

Hoewel Deo Volente NL geen specifieke mening heeft over moslims en deze ook niet wil hebben omdat iets dergelijks altijd zal uitkomen op generalisering, willen we toch een verduidelijkende visie op de Islam geven om eventuele misverstanden weg te nemen.

Het is begrijpelijk dat mensen die in hun diepste wezen zeker zijn van hun geloofsovertuiging, iedere kritiek op hun religie zeer persoonlijk opvatten. Deo Volente NL erkent en begrijpt dit als Christelijke organisatie maar al te goed.islam

Het is echter belangrijk te beseffen dat kritiek op de Islam niet betekent dat men automatisch iets heeft tegen de mensen die deze religie volgen.

We illustreren dit graag met een voorbeeld vanuit Islamitisch oogpunt: Er is geen moslim op de wereld die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Anders zou deze persoon immers geen moslim zijn. Want de ontkenning dat God ooit gezegd heeft een zoon te hebben, is een belangrijk deel van het Islamitische beeld van God. Een moslim is daarmee dan ook automatisch kritisch op het Christelijk geloof, in die zin dat deze er niet in gelooft en het derhalve beschouwd als een valse religie.

Veel Moslims houden dit binnenshuis, maar veel andere Moslims uiten deze kritiek door bijvoorbeeld de relevante verzen uit de Koran te citeren, of door in discussie te gaan met Christenen. Ook zijn er in Nederland alleen al talloze Islamitische websites opgericht die zich volledig richten op het weerleggen van het Christelijk geloof.

Dan is er dus sprake van moslims die kritiek uiten op het Christendom, richting de volgers van die religie. Dat raakt Christenen ook persoonlijk. Maar ook daar is het besef noodzakelijk dat deze kritiek (als het goed is) wordt gericht op de religie zelf en geen minachting betreft richting de Christenen. Verschil van inzicht hoort nu eenmaal bij het leven en we zijn vrij om deze kritiek te uiten, zolang men elkaar niet doelbewust kwetst.

Wij van Deo Volente NL zijn ons (vaak meer dan onze critici) bewust van het onderscheid tussen de Islam en Moslims. Dikwijls, wanneer wij het woord ‘Islam’ uitspreken, antwoordt men alsof wij het woord ‘moslims’ gebruikten. Maar als Islamkritiek niet meer mag, omdat het moslims kan kwetsen, dan mag kritiek op het Christendom ook niet meer omdat het christenen kan kwetsen. En dat zou betekenen dat geen moslim meer mag wijzen op de (in zijn ogen) valse leer dat Jezus de Zoon van God is. Zoiets zou natuurlijk absurd zijn en zelfs een beperking van de geloofsvrijheid van moslims. Tegelijk zou dus ook de christen zijn geloofsvrijheid beperkt zien worden, wanneer hij niet meer mag zeggen dat Jezus de Zoon van God is en de Islam het derhalve bij het verkeerde eind heeft.

Een ieder die onze video’s kent, weet dat wij continu het onderscheid tussen de Islam en moslims waarborgen. Dat maakt het mogelijk om onze Islamitische medemens lief te hebben. Want hoewel wij de Islam niet liefhebben, zoals wij ook het Bhoeddisme en Hindoeisme niet prijzen, zo hebben wij de Moslims, de Bhoeddisten en de Hindoes wel lief.

In de praktijk heeft dit dan ook geresulteerd in goede verstandhoudingen met verschillende moslims, waarvan een aantal zelfs bekeerd is ten tijde van het contact met onze organisatie. Hoewel God degene is die deze mensen bekeert, ervaren wij het als een zegen om het van dichtbij mee te mogen maken. Een zegen die niet in ons bijzijn zou geschieden als die mensen in de periode daarvoor geen naastenliefde van onze organisatie hadden ervaren.

Vanuit een respectvolle dialoog denken wij dat het mogelijk moet blijven om elkaar te vertellen over de absolute waarheid zoals wij die zien.

Gods zegen!

Deo Volente NL