Wij geloven:

 

 • Dat er één God is die hemel en aarde heeft gemaakt.
 • Dat God één Wezen is bestaande uit drie Personen; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die samen als de Ene God van Abraham, Izaak en Jacob worden aangeduid in de Bijbel.
 • Dat God ons naar Zijn evenbeeld maakte met de bedoeling een relatie met Hem aan te gaan.
 • Dat deze relatie is verbroken toen de mens in opstand kwam door Zijn geboden naast zich neer te leggen.
 • Dat de Bijbel door God zelf geïnspireerd is en dat studie van Zijn Woord mogelijk maakt te ontdekken wat God van ons verlangt.
 • Dat Jezus Christus Gods Zoon is die 2000 jaar geleden mens werd om precies naar Gods voorschriften te leven door de Vader te eren en in onze plaats te sterven.
 • Dat dit de uitvoering was van Gods plan, zoals voorspeld in de Bijbel: de rechtvaardige Christus zou sterven voor hen die in Hem zouden geloven: Hij droeg zowel onze schuld als onze straf. Hij maakte onze redding van de dood en daarmee het eeuwige leven mogelijk.
 • Dat de dood van Jezus aan het kruis de perfecte samenkomst van Gods Rechtvaardigheid en Liefde was.
 • Dat wij als Christenen niet beter zijn dan anderen maar slechts, omwille van bovenstaande, onze schuld erkennen aan God en Zijn geschenk van Genade in nederigheid aannemen. God adopteert zij die dat doen als Zijn kinderen.
 • Dat Jezus drie dagen na zijn dood weer tot leven is gekomen. Dit is het bewijs dat Hij God is en macht heeft over de dood. Kort na zijn wederopstanding is Hij op eigen wil en kracht teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. Totdat Hij zal terugkomen om over de wereld te oordelen. De mensen die bij Hem horen zullen eeuwig bij Hem zijn. De anderen zullen eeuwig uit Gods nabijheid worden verwijderd. Dit is waarom Christenen hun geloof zo belangrijk vinden: de keuze die we allemaal in dit leven maken (de keuze voor of tegen God) is bepalend voor de eeuwigheid.
 • Dat God Zijn kinderen begeleidt met Zijn Woord (de Bijbel) en zijn Geest. Ook roept Hij hen op samen te komen als zijn gemeente (kerk). Op die manier mogen we op aarde iets van God weerspiegelen.
 • Dat een Christelijk bestaan inhoudt dat we, naast het eren van God, zijn wil op aarde dienen uit te voeren zoals beschreven in de Bijbel: door, als ware kinderen van onze Hemelse Vader, oprechte liefde te koesteren voor een ieder. Ook voor hen die ons niet liefhebben. (Mattheus 5:44-48).

Amen