Wie zijn wij?

 

Deo Volente NL is een Christelijke organisatie die zich bezighoudt met de verdedigingsleer van het geloof in Jezus Christus. Dit wordt ook wel Apologetiek genoemd. Daarbij moet je niet denken aan het Engelse woord ‘Apologize’ maar het Griekse woord ‘Apologia’ dat ‘verdediging’ betekent.

Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit het informeren van de gewone christen en niet-christen over zaken die vanuit apologetisch oogpunt een rol spelen onder christenen. Denk hierbij aan het verdedigen van ons geloof tegenover bijvoorbeeld kritiek van atheïsten en moslims. Dat doen we door middel van video’s en artikelen waarmee we in gewone mensentaal de soms lastige theologische kwesties uitleggen waar christenen mee worstelen of waar critici hun pijlen op richten. Dit kan gaan over kritiek die men heeft geuit op de Bijbel, waar wij een academisch verantwoorde weerlegging voor aanbieden die de gewone man op straat ook kan begrijpen.

Maar het kan ook een kritische noot zijn richting een andere religie. Niet om mensen aan te vallen maar om de kritiek die het Christendom al eeuwen krijgt ook eens om te draaien, om te zien of het wereldbeeld waaruit critici soms redeneren wel zo goed te verdedigen is als men doet voorkomen. In dat licht moet u onze video’s en artikelen zien die volledig gewijd zijn aan het onder de loep nemen van een aspect van een andere religie.

Daarnaast ligt één van onze speerpunten op het voeren van publiekelijk debat. Waarom publiekelijk? Omdat discussie voeren op zichzelf vrijwel nooit (direct) zal leiden tot het overtuigen van de gesprekspartner. Die heeft immers zelf ook een mening waar hij sterk in gelooft. Debat is dan ook voor de toeschouwer; voor de twijfelaar die nog niet weet waar hij moet zoeken of die de antwoorden van twee religies naast elkaar wil leggen.

Kortgezegd: Wij bestaan uit een groep christenen die bij elkaar is gekomen voor één gemeenschappelijk doel: Het Evangelie verkondigen vanuit een theologische, probleemoplossende basis.

De Bijbel geeft ons daarbij in 1 Petrus 3:15 de moed en inspiratie:  

Wees altijd bereid tot verantwoording (brontaal: Apologia) aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.”

 

 

Voel jij je geroepen om Deo Volente NL te versterken, stuur ons dan een e-mail: info@deovolentenl.nl. Wellicht ben jij goed onderlegd in theologie en kun je denken als een echte apologeet. Dan zou het zomaar kunnen dat Deo Volente NL graag met jou samenwerkt. Of misschien ben jij een ster in web-design en/of marketing. Ook dan kunnen we misschien wel gebruik maken van jouw diensten als vrijwilliger.