Hoeveel Moslims Identificeren
zich met Extremisme?

De Cijfers

 

Na de meest recente aanslag van IS op een Turkse discotheek blijft één vraag cruciaal: hoeveel moslims zijn nu echt tegen alles wat de Islamitische Staat doet?

Islamapologeten beweren regelmatig dat de absolute meerderheid van alle moslims extremisme verwerpt. Op het eerste oog klopt hun claim. Maar daarbij moet het begrip ‘minderheid’ niet worden begrepen als eenzame enkelingen zonder stootkracht. Onderzoek door het Pew Research Center laat een minderheidssteun voor IS zien in vier moslimlanden die neerkomt op tientallen miljoenen mensen. Men lijkt te denken dat de stille meerderheid in staat is om de kwaadaardige minderheid lam te leggen. Het stijgende aantal aanslagen in landen als Nigeria en Turkije getuigen hier tegen.

Positief over IS

In een recent onderzoek[1] werden moslims in islamitische landen gevraagd in hoeverre zij een positieve kijk hebben op IS:

pew-tabel-artikel-1

Dit rijtje is al indicatie voor het schrikbarende aantal van 47,6 miljoen IS-sympathisanten in vier landen, met nog eens een slordige 176,2 miljoen mensen die geen mening over IS willen- of kunnen geven.

De terechte zorgen die uit dit onderzoek voortvloeien worden bevestigd door een onderzoek uit hetzelfde jaar onder Amerikaanse moslims. Hieruit bleek dat maar liefst 9% van mening is dat IS zowel Islamitisch is als consistent met de Sharia in haar uitvoering.[2] Volgens de laatste schattingen kent Amerika een moslimpopulatie van 3,3 miljoen.[3] Als we er van uitgaan dat deze poll (met 600 respondenten) representatief is voor de moslims in Amerika, zou dit betekenen dat 297.000 moslims in dat land vinden dat IS de Islam op correcte wijze volgt. Dat zijn meer inwoners dan Eindhoven. Het behoeft geen uitleg dat een kleine minderheid groot genoeg kan zijn om veel schade te berokkenen.

Voorkeur voor Sharia

Het beeld wordt grimmiger wanneer we ons afvragen hoeveel van de mensen die IS niet steunen wel graag de Sharia in hun land implementeren. En dan hebben ze het niet over zaken als erfrecht maar wetten die de meeste mensen zouden zien als extremisme, zoals steniging voor overspel. Hiervoor kijken we naar een studie uit 2013[4] van wederom het Pew Research Center.

liever-sharia-eerst-artikel

Deze hoge percentages werden ook onder West-Europese moslims aangetroffen toen Ruud Koopmans onderzocht of zij religieuze regels belangrijker vinden dan die van het land waarin ze wonen. Dit aantal bleek op ruim 60% uit te komen.[5] Dit zegt niet zoveel als de directe vraag of men de Sharia prefereert, zoals in het onderzoek van Pew, maar is het noemen waard.

Het is een terechte vraag wat iemand verstaat onder de Sharia. Wij zouden inconsequent zijn als we steeds schrijven dat veel moslims niet op de hoogte zijn van de implicaties van de Sharia en nu dat onderscheid niet maken. Daarom is het goed om te kijken naar de meer specifieke Sharia bepalingen waaromtrent moslim tijdens hetzelfde onderzoek zijn bevraagd:

stenigen-1ste-artikel

IS-sympathisant of niet, we zien dat deze vorm van extremisme breed gedragen wordt door honderden miljoenen moslims wereldwijd. Men kan gerust stellen dat al deze mensen een Islamitische Staat wel gunstig gezind zijn, maar kennelijk reden heeft om het huidige IS niet te erkennen. De cijfers hierboven laten zien dat die reden voor miljoenen mensen in elk geval niets te maken kan hebben met het stenigen van overspelplegers.

Hoe zit het met de doodstraf voor afvalligheid van de Islam?

afvalligheid

Het is algemeen bekend dat ook afvallige moslims in het Westen en andere niet-moslimlanden het moeilijk hebben vanwege hun keuze. Het lijkt vergezocht om te suggereren dat het geweld en de excommunicatie die zij ervaren niets te maken heeft met de breed gedragen wens om afvalligen te laten executeren door de Staat. Iets wat overigens in overeenstemming is met de mainstream islam.

Sommige mensen zullen hier opmerken dat het moslims vrij staat om de Sharia te verkiezen voor het regelen van hun eigen zaken, zoals in sommige West-Europese landen al wordt gedaan. Daarom is ook onderzocht of men vindt dat de Sharia moet worden toegepast op zowel moslims als niet-moslims:

alle-burgers-1ste-artikel

Deze cijfers zijn ondanks hun veelvoud en beschikbaarheid maar weinig gedeeld door de mainstream media. En als ze worden gebruikt, zoekt men vaak het liefst naar manieren om de problemen weg te praten. We zien deze vorm van misplaatst positivisme zelfs terug in de manier waarop het Pew Research Center haar eigen cijfers presenteert. Men kiest ervoor te benadrukken dat de ruime meerderheid van de ondervraagde moslims IS verwerpt, maar laat onbenoemd dat de minderheid nog altijd een zorgwekkend blok vormt van tientallen miljoenen sympathisanten. Met het oog op de toekomstige bestrijding van extremisme dienen we echter te werken met cijfers die de concrete gevaren niet verbloemen. Geveinsde tolerantie en angst om te kwetsen zijn gevaarlijke rookgordijnen waar de wereldvrede uiteindelijk niet bij is gebaat.

Hoewel wij ons zelden uitspreken over moslims, maken we altijd duidelijk dat we nooit dienen te generaliseren. Ook nu benadrukken we dit met klem. Iedere haat richting moslims in het algemeen die eventueel ontstaat na het lezen van dit artikel werpen wij verre van ons. Tegelijkertijd zou het naïef van ons zijn om de cijfers uit deze onderzoeken te negeren. Als miljoenen moslims op deze aarde steun betuigen aan IS en honderden miljoenen willen dat de Staat aan afvalligen de doodstraf oplegt, dan heeft het volk het recht dit te weten.

Social Media

Ook het gebrek aan veroordeling onder moslims blijft opvallen. We bedoelen daar niet mee dat iedere moslim actief zou moeten opstaan om zichzelf van geweld te distantiëren. Waar we op doelen zijn met name jonge moslims op social media die nieuws over aanslagen voorzien van reacties die vooral de slachtoffers veroordelen. Om dit bizarre fenomeen te illustreren hebben we op deze locatie een aantal reacties verzameld die werden aangetroffen onder meerdere foto’s van de slachtoffers (let op schokkende foto en vulgair taalgebruik).

Opvallend is dat veel moslims ervoor kozen de slachtoffers genadeloos te veroordelen vanwege hun kleding en het feit dat ze het “lef” hadden om naar een discotheek te gaan, terwijl de terroristen niet werden benoemd. Dit geeft blijk van dubieuze prioriteiten en doet het een en ander vermoeden omtrent hun sympathieën. We willen u waarschuwen dat het taalgebruik dikwijls offensief is. Er zit bijvoorbeeld een reactie bij waarin een jonge moslim minachtend wijst op de tijgerprint van één van de lijken op de grond. Daarnaast waren er in korte tijd meerdere jongeren te vinden die letterlijk zeiden dat het hun eigen schuld is door naar zo’n plek te gaan. Dat dit gedachtegoed momenteel dienst doet in de hoofden van Nederlandse jeugd is een zorgwekkend signaal waar onze beleidsbepalers echt mee aan de slag moeten. Het aantal mensen dat zo reageert is zorgwekkend en doet vermoeden dat ook zij binnen de cijfers vallen, die reeds bekend zijn uit het buitenland, van mensen die IS steunen of zeggen hier geen mening over te hebben.

Voetnoten

[1] Pew Research Center 2015: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/in-nations-with-significant-muslim-populations-much-disdain-for-isis/

[2] The Polling Company, inc./WomanTrend 2015; Nationwide online survey among 600 American Muslims, p. 5: http://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2015/06/150612-CSP-Polling-Company-Nationwide-Online-Survey-of-Muslims-Topline-Poll-Data.pdf

[3] Pew Research Center 2016: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population/

[4] Pew Research Center 2013: http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/

[5] Koopmans, Ruud 2013: https://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

50 keer Bijgeloof in de Islam

50 keer Bijgeloof in de Islam

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Het Evangelie Uitgelegd

Het Evangelie Uitgelegd

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

De Ware Bronnen van de Koran

De Ware Bronnen van de Koran

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Jihad – Niet mijn Islam?

Jihad – Niet mijn Islam?

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]