Islamitische kritiek op het Christendom: een Schot in eigen Doel

4 Weerleggingen voor u op een rij gezet

 

Zo lang de Islam bestaat, is er kritiek van moslims op het Christelijk geloof. Dat is ook logisch want de eerste aanzet tot kritiek op het ware geloof werd reeds opgetekend in de Koran. Sommige christenen weten zich geen raad wanneer moslims vergezochte theorieën gebruiken om hem of haar te doen wankelen. Maar dat is onnodig!

Hoewel een gezond gebedsleven en de zoektocht naar een steeds hechtere wandel met God absoluut voorop dienen te staan bij de bestrijding van geloofstwijfels, is het soms ook goed om gewoon te weten dat de feiten de moslims niet welgezind zijn. Vaak is het zelfs zo dat de Islamitische kritiek niet alleen weerlegd wordt maar zich ook tegen hun eigen wereldbeeld keert.

Zo is er de voortdurende aantijging dat Paulus een valse apostel was die het ware geloof heeft veranderd. Maar wat blijkt: Muhammad, de stichter van de Islam, plagieert Paulus. Dit is dan ook een zeer effectieve manier om de aantijgingen over Paulus voor eeuwig te doen verdwijnen.

Op andere momenten hoort men moslims beweren dat Muhammad voorspeld is in de (normaal gesproken volgens hen corrupte) Bijbel. Daarover publiceerde Deo Volente NL een uitgebreid artikel waarin duidelijk wordt dat alle argumenten slordig zijn en onmogelijk op waarheid kunnen berusten. Daar komt als bonus bovenop dat ook dit argument zich tegen de stichter van de Islam keert. Want hij staat wel in de Bijbel, maar niet op de manier die zij denken.

Dan is er ook nog een echt “straat-argument” dat bekend werd dankzij belezen leken als Malcolm X: er zou iets mis zijn met het Christelijk geloof aangezien Westerlingen Jezus niet alleen afbeelden maar hem ook nog eens blank maken. Naast de simpele weerlegging van het vermeende probleem, valt ook deze pijl met de punt naar de Islamitische bronnen. Want het zijn geen Bijbelteksten die Jezus als blanke man beschrijven maar de overleveringen van de Soenitische Islam (hadith). Naast een handvol tegenstrijdige huidskleuren die het probleem alleen maar groter maken, overigens.

Omwille van de waarheid, die zowel christenen als moslims zeggen na te streven, leek het ons een goed idee om onderstaande artikelen nog eens onder uw aandacht te brengen. Veel leesplezier!