Paulus vs Muhammad

In deze serie worden Paulus en Muhammad met elkaar vergeleken op het gebied van zaken
als moraliteit, stabiliteit, spiritualiteit en integriteit. Vanuit de theologische bronnen van zowel de islam
als het christelijk geloof biedt deze serie een gewogen onderzoek met een duidelijk oordeel.
Voor moslims en christenen is dit een uitstekend naslagwerk omdat argumenten uit beide kampen voorbij komen.