Directeur Humanistisch Verbond lijkt
geen Ingewijde in Abortusdebat

 

Christa Compas, directeur van het Humanistisch verbond, schreef onlangs in Trouw dat tegenstanders van abortus hun moraal niet zomaar kunnen opleggen aan anderen. Deze uitspraak treffen we echter aan in een artikel waarin zij haar eigen moraal op precies dezelfde wijze “opdringt” aan anderen. En indien haar opponenten toch gelijk hebben, zou ze net zo goed macht uitoefenen over het leven en het lichaam van ongeboren mensen die daar geen toestemming voor gaven.

Daaraan kun je zien dat het Humanistisch Verbond niet coherent kijkt naar het uiterst ingewikkelde abortusdilemma. Een eerste vereiste voor een zuiver debat is de vorming van een consistent verhaal. Daarnaast dient men zo oprecht mogelijk te zijn in het representeren van andermans standpunten alvorens deze te weerleggen. Het Humanistisch Verbond is in beide missies niet geslaagd.

Compas gebruikt opvallend veel drogredeneringen, zoals het stellen van de retorische vraag “gaan we terug in de tijd?“, waarmee wordt geïmpliceerd dat dit altijd verkeerd is. Dat is natuurlijk niet zo.

De volgende drogredenering is het argument dat veel vrouwen gedwongen zijn hun abortus onveilig te laten uitvoeren en je daarom maar beter pro-choice kunt zijn, want dan help je vrouwen tenminste om de operatie veilig te laten uitvoeren. Aangezien Compas hier tegenstanders toespreekt, is het duidelijk dat ze voorbijgaat aan het wereldbeeld van diezelfde lezers, iets waar ze hen andersom juist van beticht. Want volgens pro-life is abortus de doding van een ander mens, dat recht heeft op zijn of haar toekomst. Bij die mensen kun je niet aankomen met het argument van Compas. Als iets immoreel is, is het immoreel.

Wanneer ik daar een voorbeeld bij zou moeten verzinnen, kom ik toch heel flauw uit bij het doden van een volwassen mens. Binnen ons wereldbeeld is dat terecht verboden, maar toch weerhoudt dat bepaalde mensen er niet van om volwassenen en zelfs kinderen om te brengen. De uitvoering daarvan gaat dikwijls gepaard met geweld, zowel voor het slachtoffer, de dader als eventuele omstanders. Volgens de redenering van Compas geven we zulke daders liever de ruimte om legaal tot hun daden over te gaan, bijvoorbeeld met behulp van een pijnloze injectie. Dan wordt het cumulatieve leed onder alle betrokkenen immers beperkt. Zo is ook de ongeboren mens bij legale abortus het enige slachtoffer dat echt geen schijn van kans maakt.

Compas zal dit wellicht een absurde vergelijking vinden, maar zij vindt het pro-life standpunt, dat een ongeboren wezen precies zo’n slachtoffer is, überhaupt absurd. Mijn voorbeeld heeft echter tot doel haar vanuit het het pro-life wereldbeeld te laten kijken naar een dergelijke hypothese. Compas hoeft het er niet mee eens te zijn, maar kan daarna vermoedelijk wel inzien waarom het maak-abortus-veilig-en-legaal argument niet aankomt bij de pro-lifer die ze probeert te overtuigen. Om dezelfde reden zal ik Compas niet voorhouden dat God tegen abortus is. Omdat zo’n argument alleen maar laat zien dat je geen interesse hebt in het vertrekpunt van de ander. En op dat moment wordt alle discussie zinloos. Mede hierom pleit ik er altijd voor dat het abortusdebat zich focust op de meest cruciale vraag: wat is de ongeboren mens?

Verderop in het artikel beweert Compas niet toevallig dat de pro-life visie uitsluitend wordt geïnspireerd door religieuze overtuiging. Dat terwijl de argumenten waarmee ze zich geconfronteerd ziet helemaal niet religieus zijn. Tenminste, als Compas op de hoogte is van de sterkste pleidooien binnen het pro-life kamp. Sterker nog: er zijn genoeg atheïsten, die het geloof in een god compleet verwerpen, maar toch inzien dat het pro-choice standpunt teveel gaten bevat om rationeel te steunen. Ook Charlotte Lockefeer, van het wetenschappelijk blad van de VVD, schreef precies twee jaar geleden dat abortus in strijd is met liberale waarden. Op deze manier bekeken is het allerminst een religieus geïnspireerd debat. Om dat te weten moet Compas boeken lezen van filosofen en wetenschappers onder de pro-life voorstanders. Ze zal merken dat daar geen enkel religieus argument in staat. Het is pure filosofie en ethiek. Het blijkt dat er zelfs pro-life Humanisten bestaan. En dan te bedenken dat Christa Compas de beweging een kleine groep christenen noemt die het voor de rest moeilijk probeert te maken. Maar wat blijkt: pro-lifers vindt je overal!

Stellingen zoals dit religie-argument van Compas kunnen dan ook over komen als een poging om de ander zwart te maken, in de hoop het publiek als het ware uit schaamte naar hun kant te sturen: “Daar wil je toch niet bij horen, die religie-gekkies?” De realiteit is echter dat de argumenten die Compas vermijdt, of simpelweg niet kent, breed worden gedragen en net zo rationeel zijn als de beste pro-choice argumenten, waarvan ik er overigens geen heb aangetroffen in haar artikel.

De Amerikaanse filosoof, Don Marquis, is bijvoorbeeld niet religieus, terwijl zijn verwoording van een bepaalde reeks pro-life argumenten van grote waarde is en pro-choicers tot op de dag van vandaag problemen geeft. Ik hoop van harte dat Compas zijn beroemde essay eens leest, of de boeken van Stephen Schwarz en Francis Beckwith eens openslaat. Ik kan de boeken en lezingen van Peter Kreeft en Scott Klusendorf daar aan toevoegen. De uitdaging voor Compas is om die argumenten eens te lijf te gaan, in plaats van te grijpen naar een stroman-argument over religieuze intenties.

Nu zal mevrouw Compas wellicht opmerken dat de meeste activisten binnen ons kamp christen zijn, hetgeen best zal kloppen. Maar dat moet worden gezien in het licht van de oproep in de Bijbel om op te komen voor de allerzwaksten. Wanneer je de ongeborenen daar eenmaal onder schaart, is de keuze snel gemaakt. Maar lang niet alle christenen kijken op die manier naar de ongeboren mens. Ook binnen de kerk bestaat, tot mijn spijt, verdeeldheid over dit onderwerp. En voor de wellicht grootste groep is het onderwerp te gevoelig om een mening over te vormen. Niets is de christen dan ook menselijk: we hebben zwijgers, voor- en tegenstanders.

Ook zou de natuur volgens onze redenering een grote moordmachine moeten heten, aldus Compas. Dit omdat er in een vroeg stadium al zoveel miskramen voorkomen. Bedoelt ze hiermee dat we mensen mogen doden omdat er orkanen en aardbevingen zijn? Het geeft te denken wat een natuurfenomeen – dat buiten de invloedssfeer van de mens staat – te maken heeft met een debat over ethiek van mens tot mens. De natuur geeft en neemt leven. En de mens verzet zich hiertegen waar het kan. Nergens is het zo dat de mens het bestaan van natuurgeweld gebruikt om het actief doden van anderen te legitimeren. Dit moet dan ook gezien worden als een kroeg-argument dat niet thuishoort in een artikel van het Humanistisch Verbond.

Dan noemt Compas de ongeboren mens ook nog een “potentieel mens” in een poging het kind te dehumaniseren. Maar het probleem is dat ze dit nergens bewijst. Ze zegt het, maar een intellectueel debat vereist meer dan dat. Bewijs maar dat het slechts een potentieel mens is. Of nog beter: bewijs dat het zijn van een potentieel mens betekent dat je gedood mag worden. Dan zal spoedig blijken dat dit subjectieve filosofie is, die wereldwijd ter discussie staat en waarover de pro-choice wereld zelf verschillende definities hanteert.

Ze doet hetzelfde met de grens van levensvatbaarheid. Waarom is dat de grens? Dat krijgen we niet te lezen. Ze zegt gewoon dat dit de grens is. Het probleem met deze redenering is dat iemand in een coma ook niet levensvatbaar is, terwijl we deze mensen niet om die reden doden. We laten comateuze mensen sterven op het moment dat we geen hoop meer hebben op hun herstel. Alle toekomstverwachting is verdwenen. Tot die tijd blijven we echter hoopvol. Niet zozeer om het leven dat de persoon heeft gehad of omwille van de band met de dierbaren, maar om de toekomst die deze mens zelf nog kan hebben.

En daar komt dan de grootste uitdaging voor Christa Compas: wat maakt sterven zo erg? Is het niet vooral het wegvallen van je toekomst? Dat maakt het immers zo definitief en zo zwaar om te accepteren. We weten dat een mens het recht op leven kan hebben terwijl deze op hetzelfde moment geen pijn voelt of niet zelfstandig kan leven. Want het gaat om de toekomst die in het verschiet ligt van ons allemaal. Een toekomst die je niet zomaar mag wegnemen. Als dat voor u en mij geldt, dan geldt dat zeker ook voor een ongeboren mens. Hierover kan Compas meer lezen in het genoemde essay van Don Marquis: “Why Abortion is Immoral

Mocht mevrouw Compas, of iemand anders van het Humanistisch Verbond, hier een debat over willen voeren dan houd ik me aanbevolen!

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

50 keer Bijgeloof in de Islam

50 keer Bijgeloof in de Islam

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Het Evangelie Uitgelegd

Het Evangelie Uitgelegd

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

De Ware Bronnen van de Koran

De Ware Bronnen van de Koran

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Jihad – Niet mijn Islam?

Jihad – Niet mijn Islam?

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]