Europa moet zich niet blindstaren op Salafisten

Meisjesbesnijdenis uitspraak As-Soennah moskee
niet extremistisch, integendeel

In Europa en elders in het Westen baart men zich zorgen om de invloed van het Salafisme. Men wil voorkomen dat religieus extremisme voet aan de grond krijgt. Mede daarom liggen geldstromen vanuit oliestaten onder vuur. Hoewel dit een terechte zorg is, hebben we moeite met de implicatie dat de invloed van de ‘gewone’ islam veel onschuldiger is. Dit onderscheid heeft geleid tot labels als islamisme en jihadisme, doelend op een vermeende duistere minderheid binnen de islam.  Het zijn begrijpelijke kunstgrepen, die de hoop op een overwinnende vreedzame versie van de religie hooghouden. Maar kan het zijn dat deze opstelling het Westen blind houdt voor potentiele gevaren die minstens even groot zijn als de dreiging van het Salafisme?

De Shafi’i wetschool

Indonesië kent bijvoorbeeld een wijdverspreide traditie van meisjesbesnijdenis. Dit is een nogal extreme beleving van de islam, als je het aan de meeste mensen vraagt. Maar de aanwezigheid ervan heeft alles te maken met de Shafi’i wetschool, die een grote rol speelde bij de introductie en verspreiding van de islam binnen de eilandengroep.

Deze Shafi’i madhab is één van vier vooraanstaande wetkundige stromingen binnen de Soenitische islam. De wetschool wordt gezien als onderdeel van de Ahlus Sunna wa Jamaah (zij die het ware pad van Muhammad en zijn kompanen volgen). Niets bijzonders of extremistisch aan op te merken, zouden velen zeggen. Totdat ze begrijpen dat praktijken als verplichte meisjesbesnijdenis doodgewoon zijn binnen de Shafi´i theologie. Vandaar dat het zo vaak te vinden is in Shafi’i landen als Indonesië, Soedan, Somalië, Djibouti en Jemen. Ook onder sommige Nederlandse moslims, bijvoorbeeld in een aantal Molukse moskeeën, voert de Shafi’i leer de boventoon.

Gelet op het huidige Salafisme-dilemma van het Westen geeft de Indonesische historie te denken. Honderden miljoenen meisjes zouden daar de afgelopen eeuwen waarschijnlijk verschoond gebleven zijn van deze vernederende, gevaarlijke en traumatiserende praktijk, als de invloed van de Shafi´i leer vanaf het begin met succes was bestreden.

60 miljoen besneden meisjes

Nu dat anders is gelopen, kent Indonesië op dit moment naar schatting meer dan 60 miljoen besneden meisjes tot de leeftijd van 18. En daar hoefde geen Salafist aan te pas te komen. Alleen al hierdoor zijn de zorgen omtrent een Westerse groei van de Shafi´i leer gegrond. Daar komt bij dat de drie overige Soenitische wetscholen niet heel anders denken over deze praktijk. Binnen de Hanafi, Maliki en Hanbali scholen is meisjesbesnijdenis volgens de meeste geleerden Soena, dat wil zeggen: een aanbevolen daad. Maar ook daaronder bevinden zich geleerden die het verplicht achten voor zowel jongens als meisjes. Wereldwijd ligt het aantal besneden vrouwen dan ook rond de 200 miljoen.

Dit is een theologische waarheid die bij Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond meestal in het verkeerde keelgat schiet, omdat zij deze praktijk niet kennen. Zij zien de islam door een andere bril en noemen meisjesbesnijdenis een cultureel fenomeen dat niets met de islam te maken heeft. De ironie is echter dat het ontbreken van de praktijk in veel moslimlanden het resultaat is van culturele verwijdering van de Sharia zoals deze vanaf de formatieve periode wordt opgetekend door de vier grote wetscholen.

Niet-moslims die hun meisjes besnijden

Ook het feit dat christelijke minderheden in moslimlanden, of christelijke landen die door moslimlanden zijn omringd, deze praktijk soms ook in stand houden, kan de islam niet vrijpleiten. Na eeuwenlange assimilatie vervaagd de grens tussen cultuur en religie vaak zo sterk dat verschillende geloofsgemeenschappen dezelfde tradities kunnen hebben, zonder dat het volk nog beseft waar het ook alweer vandaan komt. Denk bijvoorbeeld aan het wettelijk vastgelegde monogame huwelijk in het Westen. Een ander veelgehoord protest tegen deze bevindingen is dat meisjesbesnijdenis al eerder dan de islam bestond. Maar dat geldt ook voor bidden en vasten. Het feit dat de islam de antieke praktijk (in gemodificeerde vorm) heeft omarmd is de religieuze factor die veel mensen nog ontkennen.

De As-Soennah moskee

De veelbesproken As-Soennah moskee, die zich met een rotvaart in de Haagse wijken nestelt als een sociaal vangnet dat onder meer jongeren begeleidt met geld van de gemeente, kwam pas geleden nog in het nieuws vanwege hun promotie van meisjesbesnijdenis. Volgens hun online studiemateriaal zou het een aanbevolen daad zijn die de lusten van de vrouw onderdrukt.

Ondanks het feit dat de moskee bekend staat als Salafistisch en extreem, valt op dat zij de Soena kwalificatie meegeven aan meisjesbesnijdenis en het dus niet verplicht stellen. Dit toont aan dat het niets te maken heeft met extremisme. Het gaat er om welke wetschool een moskee volgt. Is dit bijvoorbeeld de Maliki school, dan zal meisjesbesnijdenis niet verplicht worden genoemd maar wel worden aanbevolen. Vandaar dat het mogelijk is dat een zogenaamde niet-extremistische moskee oproept tot de verplichting van deze praktijk, terwijl een Salafistische, zoals de As-Soennah, het “slechts” aanbeveelt.

Conclusie

Media en politici die de As-Soennah moskee veroordelen vanwege het aanbevelen van meisjesbesnijdenis, veroordelen onbedoeld de gehele Soenitische Islam. Want de As-Soennah moskee hanteert nog de mildste kwalificatie rondom deze praktijk.

Daarom is het zaak dat men in het Westen niet alleen debatteert over de onwenselijkheid van Salafistische of Wahabistische invloeden, maar ook over de invloed van de al jaren in Nederland actieve Shafi’i denkstroming en elke andere leer die praktijken als meisjesbesnijdenis promoot dan wel verplicht stelt. We zien immers dat de Salafisten qua extremisme dikwijls worden voorbijgestreefd door moskeeën die onder de radar vliegen.

Doet men dit niet, en blijft het Westen zich blindstaren op enge mannen met lange baarden, dan kan het zomaar zijn dat een groeiend aantal van haar jonge meisjes ooit, net als in Indonesië en 29 andere landen, zal rondlopen met een fysiek keurmerk van de ‘onschuldige’ islam.

 

 

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Pro-life: wat wil dat zeggen?

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

Kindhuwelijk in de Qur’an: Rafael (Deo Volente NL) vs Younes Ouaali

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

PRO-LIFER reageert op veelgehoorde PRO-CHOICE argumenten | Abortus

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

De interpretatie van de Koran – Marlies ter Borg & Deo Volente NL

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Variaties in de Koran Manuscripten – met moslim prediker Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

Niet één Koran maar verschillende Korans! Vooruitblik naar debat met Keith Rienksma

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

“Foetus of Kindje?” Presentatie Opwekking 2019

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #3 Marinho sprak met pro-Palestina demonstranten

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #2 Marinho en Chris bespreken pro-life argumenten Abby Johnson

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

DVNL Podcast #1Marinho & Chris bespreken M-panel over pro-life

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

Salafistische Moslim in gesprek met Deo Volente NL

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

“Force them to the side of the Road” – Islamic Humiliation or Pragmatism in Times of War?

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Deo Volente NL in gesprek met Answering Christianity NL (lees ook de beschrijving op YouTube)

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Islamitische Staat: procentueel één van de grootste legers ter wereld

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Is the ISIS Army really that Small? Fact checking dr. Qadhi – Part II

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

Yasir Qadhi on the number of ISIS fighters: a bad excuse

50 keer Bijgeloof in de Islam

50 keer Bijgeloof in de Islam

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Koning van Marokko: Geen Jihad. Geen Maagden in de Hemel

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Aanslag Pakistan op Pasen vierende Christenen: Islam of niet?

Het Evangelie Uitgelegd

Het Evangelie Uitgelegd

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Life as a Continuum – (Beyond all terminology surrounding the Abortion debate)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het Islamitische Dilemma (NL ondertitels)

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Het offer van Abraham: een voorschaduw van het Offer van de Vader

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Deo Volente NL in de Media (Radio Interview)

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

Aanslagen in Parijs in de schaduw van Jihad [Spoed Editie]

De Ware Bronnen van de Koran

De Ware Bronnen van de Koran

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Waarom zei Jezus dat Hij gekomen is met het zwaard?

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Shabir Ally’s mathematical miracles debunked [HD]

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Deo Volente NL reageert op “weerlegging” Berkan Kucuk

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Is Vrouwenbesnijdenis 100% Islamitisch?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Waarom zei Jezus dat de Vader groter is dan Hij?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

How can Jesus be God if he didn’t know the day of the Last Hour?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Female Circumcision in Islam: Are Islamqa.com’s medical claims true?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Vrouwenbesnijdenis : kloppen de medische claims van Islamqa.com?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Muhammad voorspeld in de Bijbel? De ongeletterde “profeet” in Jesaja 29:12?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vrouwenbesnijdenis: Cultuur of Islam?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Vermijden Moslimsprekers het debat met Deo Volente NL?

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Hoe kan Jezus God zijn als Hij de dag van het Laatste uur niet kent? Een antwoord op Pierre Vogel

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Gedwongen bekering in de Islam – Wat doet ISIS fout? [1]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Slavernij in de Islam – Wat doet ISIS fout? [2]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Seksslaven in de Islam – Wat doet ISIS fout? [3]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Islam en het doden van andere moslims – Wat doet ISIS fout? [4]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Levend verbrand in de Islam – Wat doet ISIS fout? [5]

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Overweeg je Abortus? Kijk dit filmpje voor hulp

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Shabir Ally vs Apostelen van Jezus

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Bestaat de gematigde Islam? Niet als je de boeken volgt!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Ahmed Deedat een geleerde? Never!

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Wie is Jezus? Al Yaqeen vraagt, Deo Volente NL geeft antwoord

Jihad – Niet mijn Islam?

Jihad – Niet mijn Islam?

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Deo Volente NL in gesprek met moslimspreker Bilal Keizer

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Rabia Kazan en haar Jihad tegen Islamitische terreur

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Het bedrog van Bijbel en Koran.nl en de Ned. Islamitische Omroep (NIO)

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Abortus: weten we 100% zeker dat het geen moord is?

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 1]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 2]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 3]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Deo Volente NL in gesprek met Maiwand al Afghani [deel 4]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Islam – Gemeenschap met een minderjarige bruid? [HD]

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Dutch former critic of Islam converts and says Islam is tolerant

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]

Arnoud van Doorn onder de loep: Begrijpt hij de Islam wel echt? [HD]