Bekeerde moslim met populair YouTube kanaal verlaat de Islam

 

Hij gaat al zestien jaar door het leven als “Brother Ismaa’eel Abu Adam” en maakte vele video’s waarin hij de Islam verdedigt tegen kritiek. Onder moslims werd hij een populaire trofee-bekeerling: Iemand die het Christelijk geloof vaarwel zei omdat hij in de Islam de waarheid dacht te hebben gevonden. Hij bestudeerde de Islam naar eigen zeggen jarenlang en leerde Arabisch spreken en lezen. Zijn Youtube kanaal laat zien dat hij 7 maanden lang niets publiceerde. Maar 20 juni 2016 verscheen op zijn YouTube kanaal opeens een bekentenis: “Ik heb de Islam verlaten”

Zoals zoveel mensen raakte ook Ismaa’eel jaren geleden betoverd door het charisma van wijlen Ahmed Deedat: een niet academisch geschoolde belezen leek die veel mensen heeft misleid. Deedat’s onkunde en leugens zijn al vaak ontmaskerd, ook door Deo Volente NL. Daarom is het geen verrassing dat de oprechte student van kennis op een zeker moment beseft dat zijn keuze voor de Islam een foute was. Maar de voornaamste reden voor zijn afvalligheid draait om de stichter van de Islam zelf: Muhammad.

In het filmpje vertelt Ismaa’eel over zijn redenen om de Islam te verlaten. Hij noemt de immoraliteit van de leerstellingen van Muhammad als leidend voorbeeld van de problemen die hij begon te ervaren tijdens het verdedigen van de religie, zoals bijvoorbeeld de legitimiteit om net veroverde slavinnen te verkrachten. Hij geeft ook aan dat de kritiek van niet-moslims omtrent deze zaken legitiem is en niet gelogen of verdraaid: “Het komt immers meestal uit de oudste en (voor moslims) meest betrouwbare bronnen.”

Hoe het geloofsleven van Ismaa’eel er nu uitziet, heeft hij nog niet onthuld. Wel zegt hij dat er meer video’s zullen volgen. Ook valt het op dat hij zijn video afsluit met een christelijke “Amen” en zijn al zijn Christendom-kritische video’s verwijderd. Wij bidden, hopelijk samen met u, dat onze gebeden verder verhoord worden, opdat hij niet slechts de Islam verlaat maar tevens de ware God leert kennen tijdens zijn verdere zoektocht. Zijn YouTube Kanaal heeft meer dan 30.000 abonnees en zal met Gods wil in grote mate bijdragen aan de openbare ontwikkeling van kennis omtrent de ware Islam. Bid ook voor zijn veiligheid, beste broeders en zusters, nu zijn openlijke afvalligheid de woede zal hebben opgewekt van vele Sharia-uitdragende moslims.

Hoewel wij begrijpen dat onze mening frustratie opwekt bij mensen die de Islam een warm hart toedragen, vragen wij om begrip voor onze invalshoek. Dit aangezien ook moslims zonder blikken of blozen uitleggen waarom zij vinden dat het Christelijk geloof een zware misdaad (shirk) tegen God is. De waarheid is soms hard, maar mag om die reden niet onder tafel worden geschoven. Als er één motto is waarin moslims en christenen elkaar vinden dan is het dit wel.

De Here Jezus is voor ons de bevestiging van het feit dat Muhammad geen ware profeet kan zijn. Hij was het die zei “houd van je vijand en bid voor wie je vervolgen.” (Mattheus 5:44). Het was de Here Jezus die, in tegenstelling tot Muhammad, nooit slaven had evenmin als zijn volgelingen de eerste honderden jaren nooit slaven hadden. Het was de Here Jezus die zelf nooit trouwde en de mannen aangaf dat je samen één moet worden met een vrouw (Marcus 10:7-8). De Christus liet ook weten dat het vechten met het zwaard vanaf nu een doodlopende weg is (Mattheus 26:52) en dat zij die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen in werkelijkheid de gelukkigen zijn (Mattheus 5:10).

Steeds meer mensen lijken dan ook terug te komen van hun keuze om moslim te worden en velen van hen worden volgers van Christus. Dit kan deels te maken hebben met het feit dat de vele Islamitische bronnen niet vanaf het begin op eerlijke wijze met hen worden gedeeld. Men komt er later achter dat hun imams een rooskleurig beeld gaven en dat de kritiek op andere religies gestoeld werd op uitermate oppervlakkige studies.

Bid daarom voor deze student van kennis Ismaa’eel en de vele andere zielen die nog gered mogen worden door het bloed van Christus en het geloof in Zijn offer. En beschouw de overgebleven moslim apologeten als een potentiele broeder of zuster in het geloof, hoe vijandig zij zich soms ook opstellen tegenover christenen. Bid voor ze, spreek tot ze en probeer je niet te laten verleiden tot moddergooi wedstrijden.

Gods zegen