Polygamie en Gedwongen Gemeenschap
in de Islam

“Een vrouw die haar man de seksuele omgang weigert,
wordt tot de volgende ochtend door de engelen vervloekt.”
Muhammad, stichter van de Islam

12 oktober 2016

Afgelopen week kwam ‘Under Cover in Nederland’ presentator Alberto Stegeman in het nieuws met ontdekkingen uit de Islamitische gemeenschap. Hij toonde een liegende imam en een moslim die probeerde met zijn derde vrouw te trouwen. Hij wilde dit geheim houden voor de Nederlandse autoriteiten aangezien polygamie in Nederland verboden is. Sindsdien is de positie van de vrouw in de Islam weer onderwerp van gesprek.

Zo kwam Shirin Musa gisteren in het nieuws met deze opvallende uitspraak:

“Gehoorzaamheid kan inhouden dat je seks moet hebben met je man.”

Voor veel mensen zal dit een schokkende opmerking zijn. Zowel moslims als niet-moslims zullen geneigd zijn te denken dat dit fenomeen alleen voorkomt bij de “slechte” moslims zoals dat overal weleens plaatsvindt. Maar Musa bedoelde wel degelijk dat het bij de Islam zelf hoort.

Dat betekent dat de primaire bronnen van de Islam (De Koran en de Sunnah) duidelijk laten zien dat de vrouw gedwongen kan worden om seks te hebben met haar man. Dit blijkt onder meer uit de volgende hadith uit Sahih al Bukhari:

“Overgeleverd door Abu Huraira:

Allah’s Apostel zei, “als een man zijn vrouw naar zijn bed roept (om seksuele gemeenschap te hebben) en zij weigert dit waardoor hij in woede in slaap valt, zullen de engelen haar tot de volgende ochtend vervloeken.”Sahih Bukhari, boek 54, hadith 460

Duidelijker kon de profeet van de Islam niet zijn. Als vrouw zal je een onvoorstelbare hoeveelheid vervloekingen over je heen krijgen op het moment dat jouw man seks wil terwijl je geen zin hebt en gaat slapen. De man moet en zal kennelijk bevredigd worden wanneer dit hem uitkomt.

Alsof dat nog niet genoeg was, doet één van de varianten van deze overlevering in Sahih Muslim er nog een schepje bovenop door te stellen dat Allah zelf in haar teleurgesteld zal zijn totdat haar man weer tevreden met haar wordt.

Overgeleverd door Abu Huraira:

Allah’s Boodschapper zei: ‘Ik zweer bij degene in Wiens Handen mijn leven is, als een man zijn vrouw naar zijn bed roept en zij reageert hier niet op, dan zal Degene die in de Hemel ontevreden met haar zijn totdat haar man weer tevreden met haar is.'” Sahih Muslim, boek 8, hadith 3367

Als vrouw sta je kennelijk volkomen alleen, want zelfs God kiest de kant van de man, aldus de Islamitische bronnen.

Natuurlijk kennen de meeste Soenitische moslima’s deze hadiths niet. Zij  worden nooit met deze bronnen geconfronteerd omdat dergelijke overleveringen niet worden meegenomen in de Nederlandstalige promotieboekjes die in de winkel liggen. En omdat zij meestal geen Arabisch of gevorderd Engels kunnen lezen, komen ze nooit op de echte bronnen uit zoals de volledige hadith collecties van de vormgevers van de Sunnah (Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawood, et cetera).

Een religie van- en voor mannen

Als Muhammad door moslims gezien wordt als het beste morele voorbeeld, kan men de islam alleen maar verwerpen wanneer men beseft hoe kwalijk deze uitspraken over vrouwen zijn. Te meer aangezien de corruptie er vanaf druipt. Want natuurlijk zullen mannen in de zevende eeuw, die een nieuwe religie verzinnen, daarin meenemen dat vrouwen hen de seksuele omgang niet mogen weigeren. Als er ooit een indicatie was voor de menselijke handen in een religieuze tekst dan is het dit wel.

Dat de moslim man zijn vrouw wel mag negeren in de slaapkamer, blijkt onder meer uit de instructies die zij van Allah kregen in de Koran om ongehoorzame vrouwen te tuchtigen:

De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat Allah de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat Allah erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet proberen haar nog iets aan te doen. Allah is verheven en groot.” – De Koran, Soera 4 vers 34 (Leemhuis vertaling)

Dus wanneer een vrouw ongehoorzaam is, mag zij getuchtigd worden door haar alleen te laten in de rustplaats. De geleerden geven hier dikwijls aan dat het gaat over het weigeren van de seks met de vrouw. U leest ook dat als dat niet werkt, de man zijn vrouw mag slaan van Allah.

Hoe moeten christenen hun vrouw behandelen?

In de Bijbel zult u nergens het advies aantreffen een echtgenote te slaan. Ook wordt er heel anders omgegaan met de seksuele omgang. Paulus heeft dit voorzien van adviezen en u zult zien dat het verschil met de Koran gigantisch is. Niet alleen zegt Paulus dat man en vrouw elkaar de seks beter niet kunnen weigeren, ook brengt hij dit duidelijk als een advies, zonder de angstaanjagende (bijgeloof opwekkende) dreigementen die Muhammad uit zijn mond liet komen. Als u moslim bent, dan nodig ik u uit de woorden van Paulus te lezen die gelijkwaardigheid aan de vrouw toekent. Niet uit vrijgevigheid maar omdat dit haar recht is:

De man heeft net zoveel zeggenschap over het lichaam van zijn vrouw als zijzelf en de vrouw net zoveel over het lichaam van haar man als hij. Weiger elkaar de seksuele omgang niet, behalve als u samen afspreekt tijdelijk geen gemeenschap te hebben, omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. Maar daarna moet u weer gewoon gemeenschap met elkaar hebben. Anders zou Satan u, door uw gebrek aan zelfbeheersing, in verleiding kunnen brengen. Ik zeg u dit om u tegemoet te komen, niet om u iets op te leggen.” – 1 Korintiërs 7:4-6

Zoals u ziet zegt Paulus dat man en vrouw samen moeten afspreken wanneer zij geen seks zullen hebben. Vervolgens raadt hij hen aan elkaar de seks niet te weigeren en hij legt ook uit waarom. Hij voegt er nog aan toe dat hij hen hier voorziet van een dringend advies. Nergens leest u een doorzichtig fabeltje dat zegt dat je anders vervloekt wordt door de engelen of iets dergelijks. Neemt u hierin ook mee dat dit woorden zijn die 600 jaar voor het ontstaan van de Islam werden opgeschreven.

Ook in het Oude Testament treffen we de oproep aan tot monogame huwelijken waarin de man zijn uiterste best doet om zijn vrouw goed te behandelen:

U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw. ‘Want Ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt, wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw,’ zegt de Here, de God van Israël.” – Maleachi 2:15-16

God waarschuwt hier tegen een vernederende en slechte behandeling van een echtgenote. U moet haar niet zomaar wegsturen of negeren, maar bij u houden en uzelf beheersen en niet vreemdgaan. Dit terwijl de Islam polygamie goedkeurt tot aan zelfs vier vrouwen.

In de reportage van Alberto Steegeman was te zien dat de vrouw van de moslim zelf helemaal niet blij was met de keuze van haar man om een derde vrouw te nemen. Maar ze had daar zelf, naar eigen zeggen, geen enkele stem in. En dat kan ook niet, want Allah staat aan de kant van de man. Een moslim hoeft de Koran maar te pakken en zijn vrouw te wijzen op de plaatsen waar het polygame huwelijk werd toegestaan voor Muhammad en zijn volgelingen. De christelijke vrouw echter, hoeft de Bijbel maar te pakken om haar man te wijzen op het feit dat hij haar goed moet behandelen als zijn enige vrouw. Zie de extra informatie onderaan omtrent de Bijbelse redenen dat het Christendom monogamie voorschrijft.

Het is zelfs zo dat het Oude Testament het oude Israël verbood om een pasgetrouwde man mee te sturen met het leger. Hij moest minstens een jaar lang thuis blijven om zijn vrouw te behagen:

Wanneer iemand pas een vrouw gehuwd heeft, zal hij in het leger niet uitrukken en men zal hem in geen enkel opzicht bezwaren; gedurende één jaar zal hij vrijgesteld zijn ten behoeve van zijn huis, en de vrouw die hij gehuwd heeft, verheugen.” – Deuteronomium 24:5

Hoewel de Bijbel in Efeziërs 5:21 zegt dat de vrouw onderdanig dient te zijn aan de man, is het helder dat dit een rolverdeling is binnen het gezin en geen ongelijkwaardigheid doceert. Meteen daarna treffen we echter prachtige bewoordingen aan die de christelijke man aansporen tot een onbegrensde verliefdheid en genegenheid jegens zijn vrouw. Leest u het voor uzelf:

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel, zó dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam.” – Efeziërs 5:25-30

Zouden mannen 2000 jaar geleden, die niet zijn geïnspireerd door Gods Liefde en een valse religie willen opstarten, geneigd zijn deze gelijkwaardige rechten vast te leggen voor vrouwen? Of zullen zij eerder het soort teksten opschrijven dat we aantreffen in de Islamitische geschriften, waarin een vrouw gedwongen wordt haar man de seks niet te weigeren onder dreiging van urenlange vervloeking door engelen, iedere keer opnieuw wanneer zij geen zin heeft in gemeenschap?

Onder christenen hoort het bekend te zijn dat een vrouw een liefdevolle behandeling van haar man verdient, omdat zij beiden behoren tot het Lichaam van Christus in deze wereld. Een vrouw dient nooit geïntimideerd of geslagen te worden door de fysiek sterkere man. Hij dient haar nooit het gevoel te geven dat zij alleen is in haar leed, afgesneden van enige hoop op rechtvaardigheid.

Het is belangrijk dat alle vrouwen zich realiseren dat dit hun rechten zijn, zoals God deze bedoeld heeft. Ook de Nederlandse wetgeving biedt vrouwen hulp tegen een gewelddadige echtgenoot. Bent u zo’n vrouw die geïntimideerd, bedreigd of mishandeld wordt door haar man, of overkomt dit uw kind? Dan kunt u voor praktische hulp telefonisch contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101. Voor nog een extra Islamitische bron en de weerlegging van een mogelijk kritiekpunt op bovenstaand artikel, kunt u naar beneden scrollen.

Gods Zegen

Met dank aan de Heer,

die alle dingen mogelijk maakt

In Jezus Naam,

Amen

Extra Islamitische bron

Ook sprak Muhammad zich uitermate negatief en vernederend uit over vrouwen in het algemeen. U zult zien dat zijn opmerking bedoeld is om vrouwen nog meer in het gareel te krijgen, door middel van angst voor de hel:

“Overgeleverd door Abu Said Al-Khurdi:

Eens ging Allah’s Apostel erop uit naar de Musalla (om het gebed te doen) o ‘Id-al-Adha of Al-Fitr gebed. Toen passeerde hij wat vrouwen en zei, “O vrouwen! Geef de aalmoezen, want ik heb gezien dat de meerderheid van de bewoners van de hel jullie (vrouwen) betreft.” Zij vroegen, “Waarom is dit zo, O Allah’s Apostel?” Hij antwoordde, “Jullie vloeken regelmatig en zijn ondankbaar naar jullie echtgenoten. Ik heb niemand gezien die meer gebrekkig is in intelligentie en religie dan jullie. Een voorzichtige, verstandige man zou door jullie nog op een dwaalspoor gebracht kunnen worden.” De vrouwen vroegen, “O Allah’s Apostel! Wat is gebrekkig aan onze intelligentie en religie?” Hij zei, “Is de getuigenis van twee vrouwen niet gelijk aan die van één man?” Ze antwoordden bevestigend. Hij zei, “Dit is vanwege het gebrek in jullie intelligentie. Is het niet waar dat een vrouw niet mag bidden of vasten tijdens haar maandelijkse periode?” De vrouwen antwoordden bevestigend. Hij zei, “Dit is vanwege het gebrek in jullie religie.”Sahih Bukhari, boek 6, hadith 301

Hoewel de Joodse traditie soms leerde dat de getuigenis van een vrouw niet volstond voor een rechtbank, moet daaruit niet automatisch verstaan worden dat de Bijbel dit volgens iedereen leert, laat staan vanwege dezelfde vermeende aard van de vrouw. Nergens zegt de Bijbel dat vrouwen lijden aan een gebrekkige intelligentie of religie in vergelijking met mannen. Ook zegt de Bijbel nergens dat de meeste inwoners van de Hel vrouwen zullen zijn. Sterker nog, de Bijbel duidt meerdere vrouwen aan als profeet.

"Maar de Bijbel staat toch ook polygamie toe?!"

Misschien denkt u bij het lezen van dit artikel: “Wacht even, de Bijbel staat polygamie ook gewoon toe!”

We krijgen dit argument vaak te horen wanneer we ons uitspreken tegen de polygamie van de Islam. Het klopt dat er wetten zijn in het Oude Testament die polygamie toestonden. Maar zoals iedere moslim weet, kan God iets tijdelijk toestaan omdat de mensheid er nog niet aan toe is, om vervolgens later de wet aan te scherpen. Zo stelt ongetwijfeld iedere moslimapologeet dat het alcoholverbod in meerdere stappen is doorgevoerd. Die stappen zijn ook te zien in de Koran zelf. Ook claimen moslims dat slavernij geleidelijk zou zijn afgeschaft door de komst van Allah’s laatste wetten in de Koran. Hoewel dat laatste niet waar is, gaat het er nu om dat zij dit claimen en daarmee toegeven dat God soms wetten aanscherpt op het moment dat Hij wil dat de mens daarin anders gaat handelen. De hele Islam is daar als gehele religie een voorbeeld van, aangezien haar regels niet overeenkomen met veel wetten uit het Oude Testament. Denk daarbij aan het aantal verplichte gebeden, de gebedsrichting, de Ramadan, het maximum van vier echtgenoten, de geloofsbelijdenis met Muhammad erin, et cetera. Het zijn allemaal zaken waarvan moslims erkennen dat dit pas sinds de Islam op ons pad is. Dat maakt duidelijk dat er, volgens moslims zelf, honderden jaren kunnen zitten tussen Gods toestemming voor (of: gedogen van) een praktijk en Zijn latere verbod.

Die uitgestelde vervulling van een wet is precies de reden waarom joden in bepaalde tijden polygamische huwelijken mochten sluiten. Dit terwijl de Christenen later van Jezus te horen kregen dat men er nu klaar voor is om monogamie te gaan toepassen, zoals God het vanaf het begin van de creatie had willen zien. De reden die Jezus hiervoor geeft is helder:

“Omdat uw hart van steen is’, antwoordde Jezus. ‘Daarom heeft Mozes dat toegestaan. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan.’” (Mattheüs 19:8)

Het gaat hier om het scheiden van je vrouw door simpelweg een document te ondertekenen maar geldt natuurlijk voor meer zaken. Jezus geeft in dit specifieke geval aan dat dit werd toegestaan omdat de mensen zo hard waren in hun hart. Nu echter, met de sturing van de Heilige Geest, kan een christelijke man het gebod houden waarover Jezus meteen daarna vertelt:

“Luister goed, Ik zeg u: iemand die zijn vrouw verlaat en daarna opnieuw trouwt, pleegt overspel. Tenzij zijn eerste vrouw gemeenschap met een andere man heeft gehad.’ De leerlingen van Jezus zeiden: ‘Als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen.’

Niet iedereen zal begrijpen wat Ik nu ga zeggen,’ zei Jezus. ‘Het is alleen voor de mensen die God het inzicht geeft.” (Mattheüs 19:9-11)

Jezus legt hier duidelijk uit dat je niet zomaar mag scheiden. Maar ook maakt Jezus in één adem duidelijk dat Hij monogamie van ons verwacht. Want één vrouw verlaten om naar een tweede te gaan, noemt Hij overspel. Dit is exact wat de polygame moslimman zou doen, wanneer hij van huis naar huis gaat om met zijn vier vrouwen te zijn. Iedere keer opnieuw verlaat hij één van zijn vrouwen om bij een andere vrouw te zijn. Denkt u ook aan de jaloezie die dit bij vrouwen zal kunnen opwekken.

Dat de toenmalige regels omtrent scheiding niet Gods oorspronkelijke plan betreffen, wordt door Jezus verder uitgelegd door te verwijzen naar de oorsprong van de mensheid zelf:

Maar vanaf het begin van de schepping heeft God de mens gemaakt als man en vrouw. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden. Zij zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht.” (Markus 10:6-9)

Wat hier opvalt is het één worden tussen man en vrouw. Dit gaat niet met vier vrouwen. Ook niet met twee. Jezus verwijst dan ook niet voor niets naar de twee eerste mensen: Adam en Eva. Jezus stelt heel duidelijk vast dat er twee mensen zijn die trouwen en samen één worden. Geen drie, vier, vijf of zes en niet één persoon die vier keer één wordt met een viertal vrouwen. Dat zou immers betekenen dat je keer op keer scheidt van je ene vrouw en beurtelings hertrouwt met de anderen. Vanwege het gebod van Jezus moet polygamie, binnen de huidige morele wet van God, worden gezien als overspel. U zult derhalve begrijpen waarom monogamie niet slechts een innovatie is van christenen. Het is een gebod van Jezus Christus Zelf die mannen van geloof naar een hogere moraliteit moet brengen. Daarom heeft God hoge verwachtingen van een man die Hem volgt. De tijd van lust naar meer dan één vrouw moet en kan voorbij zijn voor een ieder die het goede wil doen. Dit gaat lijnrecht in tegen “de wereld” waaronder valse religies moeten worden geschaard.