Wat Sylvana Simons moet weten over
 haar held Malcolm X & de Islam

 

Misschien denkt u meteen: “Wat heeft Sylvana Simons met de Islam te maken?” Meer dan u denkt. Niet alleen zit ze bij het zogenaamd niet-Islamitische DENK, ook maakt ze regelmatig referenties naar Malcolm X, een Afro-Amerikaanse moslimleider uit de jaren 50 en 60. In één van haar eerste promotionele interviews van afgelopen week zei Sylvana dat we ons niet langer in de maling moeten laten nemen. Los van het feit dat ze volledig open liet wie er dan op welke wijze in de maling wordt genomen, was voor de oplettende luisteraar meteen duidelijk dat deze loze kreet geinspireerd moet zijn door Malcolm X. Noem het maar een black-power-radar. Je merkt het gewoon aan sommige mensen en zo’n uitspraak is dan geen toeval. Malcolm X werd namelijk beroemd om de volgende kreet, die veelzeggend genoeg alleen was gericht aan het deel van het volk van Amerika met Afrikaanse roots: “You’ve been had, you’ve been mislead, you’ve been took.” Toen Sylvana Malcolm X onlangs in haar blog feliciteerde met zijn verjaardag was de geest voor mij definitief uit de fles.

Malcolm X

Ik heb het altijd extreem ironisch gevonden dat Malcolm X, ten tijde van die gevleugelde uitspraak, nog niet wist dat juist hij bij uitstek degene was die in de maling werd genomen en wel door zijn eigen ideologische thuisbasis: The Nation of Islam. Dan begint zich toch een parallel aan te dienen tussen Sylvana en haar held. Eentje die Sylvana zich ongetwijfeld heel anders voorstelt. Want velen vragen zich af in hoeverre zij momenteel op dezelfde wijze wordt misleidt door de doctrines van DENK, die haar als zelf beschouwde mensenrechtenactiviste vast heel goed in de oren klinken, terwijl de buitenwereld de onderhuidse haat er vanaf ziet druipen.

The Nation of Islam maakte Malcolm wijs dat alle blanken duivels zijn en om die reden niet in het Islamitische Mekka mogen komen. Zij vertelden hem naast allerlei andere krankzinnigheid ook dat ene Wallace Fard Muhammad in de generatie voor hem als incarnatie van God op aarde was gekomen en dat deze werd opgevolgd door zijn meester Ilijah Muhammad. Verder was Malcolm X een man die geloofde in segregatie en in militante opstand tegen de heersende Amerikaanse overheid. Daarom noemde hij activisten als dr. Martin Luther King Jr. spottend “Oom Toms” vanwege hun vreedzame betogingen.

Al met al ontstaat daarmee een beeld van drie mogelijke Sylvana’s. Eentje die veel extremer is dan we zouden vermoeden en eigenlijk dezelfde haat en vooroordelen heeft die Malcolm X tot vlak voor zijn dood koesterde, of eentje die vanwege haar naviteit in het ‘DENKzand” dreigt weg te zakken. Of zal zij de geschiedenis in gaan als afneemster van het volledige Malcolm X-pakket, door zich nu te laten misleiden en opstoken tot haat en (uiteindelijk) segregatie, enkel om later uit DENK te stappen met dezelfde desillusies als de vermeende denker waar zij nu inspiratie uit haalt?

Ik zeg vermeende denker, omdat ik niet overtuigd ben van het intellect van wijlen Malcolm X. Als iemand zich zo laat misleiden, tot het punt dat hij daadwerkelijk denkt dat blanken Mekka niet in mogen, dan beseft de oplettende volger al snel dat hij deze misleiding had kunnen opheffen door zelf één boek te lezen. Het feit dat hij dat niet heeft gedaan en pas heel laat in zijn leven de traditionele Islam begon te bestuderen, geeft mij aan dat hij zijn feitenkennis nooit echt op orde had. Overigens is het nog maar de vraag welke oude ideeën Malcolm X vaarwel zei na zijn bekering tot de Soenitische Islam. Zo riep hij daarna, in zijn laatste speech, nog op tot een opstand die gewelddadig was als het moest. Ook gaf hij daarin te kennen nog altijd een tegenstander te zijn van de, uiteindelijk overwinnende, geweldloze opstand van mensen als dr. Martin Luther King Jr.

Het moge duidelijk zijn dat zijn pad van vernieling een Islamitisch pad betrof. Jezus waarschuwde daar voor toen Hij zei: “wie leeft bij het zwaard, sterft bij het zwaard.” Daarmee doel ik niet op het einde van Malxolm X. Immers, dr. King ontving hetzelfde lot. Hoewel hier opgemerkt dient te worden dat King niet werd gedood door zijn eigen voormalige achterban. Dit is echter wel iets dat Malcolm X en vele moslimleiders al vanaf het prille begin van de Islam ten deel valt. Zo werden de derde en vierde opvolgers en metgezellen van Muhammad, Uthman en Ali, gedood door andere moslims.  Maar ik doel op het feit dat het pad van oorlog zoeken, daar waar een pad van vrede nog openstaat, zonder meer een pad van vergelding en haat is waarbij onnodig veel bloed wordt vergoten.

Nu ze naast de misplaatste adoratie voor haar moslimheld, ook in zee is gegaan met de eerste Ottomaans denkende politieke partij van Nederland, lijkt de stap naar de Islam nabij. Laat ik het dan maar zijn die Sylvana Simons vroegtijdig waarschuwt. Want ik ken de redenen waarom bepaalde mensen met Afrikaanse voorvaderen moslim worden. En ik zie de voortekenen al in Sylvana. Vaak gaat dit gepaard met de begeerte om zich af te zetten tegen de zogenaamd duivelse “witte maatschappij’ waarin zij zich bevinden. Wie kent er inmiddels geen Surinamer of Antilliaan die zich opeens Bilal is gaan noemen? Voor een deel van hen is dit steevast de nieuwe Arabische naam die zij zich aanmeten tijdens hun bekering naar de Islam en dat is geen toeval. Op die momenten zijn ze ontvankelijk voor legendarische verhalen over een nieuwe religie die de slavernij zou hebben afgeschaft.

En die naamkeus verraadt dan veel over hun motivering voor de bekering. Bilal was namelijk de eerste slaaf die door Muhammad, de stichter van de Islam, zou zijn bevrijd. Een Ethiopische man die later de eerste oproep tot gebed (azan) zou doen. Voor veel Afro-Amerikanen, Surinamers, Antilianen is dit een prachtig bewijs dat de Islam de slavernij zou hebben afgeschaft (wat niet zo is) en tegelijkertijd een harde sneer naar al die christelijke slavendrijvers waar hun voorouders mee te maken kregen. En het is ook nog eens een religie die die christenen al eeuwen bestrijdt en een kopje kleiner maakt. Wat wil je nog meer? Het probleem is echter dat die hele motivering blijk geeft van een schrikbarende oppervlakkigheid en onwetendheid van zowel de Islam als het Christelijk geloof.

De profeet van de Islam had namelijk zelf slaven, tot aan het einde van zijn leven. Bilal en anderen zijn weliswaar door hem (of zijn metgezellen) vrijgekocht, maar dat had vaak te maken met het feit dat zij moslim werden. Bilal was namelijk niet slechts een bevrijde slaaf, zoals moslims meestal denken, maar de eerste slaaf die de Islam aanvaardde en vervolgens werd bevrijd vanwege die bekering. Bovendien werd deze niet zomaar vrijgekocht door de moslims maar geruild tegen drie andere slaven, te weten een mannelijke slaaf, zijn vrouw en dochter! Bilal werd volgens die overleveringen gemarteld door zijn meester vanwege zijn geloof en vervolgens bevrijdde Abu Bakr hem door een zwarte slaaf  achter te laten bij deze beul. Goeie deal? Weliswaar was dit een slaaf die volgens de biografie van Muhammad hetzelfde geloof had als de slavendrijver, maar dat betekent niet dat dit vermeende monster deze slaaf wel goed zou gaan behandelen. Al met al dus een gigantische blunder wanneer mensen geraakt worden door de mythe dat Bilal bevrijd werd vanuit het idee dat slavernij verkeerd is. De moslim die hem vrijkocht (Abu Bakr) had nota bene zelf een zwarte slaaf bij zich waarmee hij de ruil tot stand kon brengen. (1)

Westerse Slavernij

Ik heb er geen cijfers over maar je krijgt soms het idee dat er in deze generatie jonge Surinamers en Antilianen meer woede is over de slavernij dan die daarvoor. Wellicht omdat dit steeds wordt opgerakeld door moslims die hun kans schoon zien. Ze hebben er immers veel zieltjes mee gewonnen in Noord-Amerika. Maar het is een “evangelisatie” die is gebaseerd op leugens en misleiding.

De slavernij door Westerse kolonisten was verschrikkelijk. Laat dat voorop staan. Je wordt bijna gek als je te lang nadenkt over de gevolgen die dat nog steeds heeft. Maar het verbleekt bij de stilgezwegen slavernij die Islamitische slavendrijvers hebben gevoerd en, in tegenstelling tot christelijke slavendrijvers, ditmaal wel vanuit de wortels van de religie. Zij deden dit ook nog 1000 jaar langer dan de West-Europese kolonisten waar mensen als Sylvana vermoedelijk zo boos op zijn. En ik vermoed dat we hier in de toekomst meer over gaan horen van haar. Zij zal namelijk een specifieke achterban moeten lokken naar DENK en zo verder naar de Islam. Opvallend bij alle mensen die zo’n stap maken, is de eenzijdigheid waarmee ze naar de geschiedenis kijken. Zo zal een Sylvana zich waarschijnlijk nooit hebben afgevraagd waarom de wat donkerdere mensen uit Noord-Afrika een Arabische naam hebben. Weet ze überhaupt wel dat Arabieren oorspronkelijk niet uit Afrika komen? Wat doen ze daar dan? Wat zal het een schok voor haar zijn als zij weet dat die reden niet anders is dan de oorzaak van het feit dat Denzel Washington een Engelse achternaam heeft.

Afschaffing van slavernij

Hoewel de Westerse landen van binnenuit veranderd zijn voordat zij de slavernij afschaften, is dat niet altijd zo gegaan in de Arabische regionen. Vaak moest het Westen, dat inmiddels allang slavenvrij was, hiervoor druk uitoefenen. Zoals bijvoorbeeld bij Mauritanië. Dit Arabische land uit Noord-Afrika ging pas in 1980 (!) overstag en schafte de slavernij officieel af. De implementatie van die wet verloopt echter zo stroef dat er vandaag de dag nog steeds slaven worden gehouden in dat land. Weet Sylvana dit? Ik helpt het u hopen. Maar de problemen die zij denkt te zien in het Westen geven geen blijk van een dergelijke balans in haar wereldbeeld. Het doet aan als een soort “First World Minority Problem”, waar zij tegen ten strijde trekt. Net zoals haar politiek leider Kuzu, die zich meer zorgen maakt over het gooien van bier naar moslims na een vreselijke aanslag van IS, dan over de regelmatige moord op christenen in het land van zijn hart.

De Religies

Voor vrijwel iedere religie geldt dat er een beroep wordt gedaan op openbaringen door God die teruggaan tot het prille begin van de mensheid. Maar omdat niet alles dat sindsdien voorbijkwam een direct voorschrift betreft, is het altijd belangrijk wat de “marcheerorders” van de laatste profeet waren. Dat zit hem uiteraard in de dingen die deze laatste profeet heeft gezegd maar ook wat hij heeft gedaan. Jezus Christus is de laatste boodschapper volgens het Christelijk geloof. Nergens roept hij op tot slavernij, maar nog belangrijker: hij had zelf nooit op enig moment slaven. De meest duidelijke referentie naar slaven die hij maakt is er eentje die absoluut losstaat van de slavernij zoals wij die kennen, wanneer hij spreekt over het advies om zelf een slaaf te zijn voor anderen in je dagelijks leven. Dit zodat je de hoogste positie in de hemel zult ontvangen. Dit heeft uiteraard te maken met een dienstbare opstelling naar anderen, waar het Christelijk geloof voor een groot deel om draait.

Bij de Islam ligt dit totaal anders. Haar laatste profeet, Muhammad, heeft weliswaar gezegd dat je slaven kunt bevrijden als een vorm van aalmoes geven en heeft daarnaast zelf weleens slaven bevrijd c.q. vrijgekocht, maar desondanks had hij zijn hele profetische leven zelf slaven in bezit. Maar waarom liet hij ze dan ook weleens vrij? U moet dan weten dat de al genoemde Bilal, die eerste bevrijde slaaf, daarvoor moslim werd. Dat is het grote verschil. Je kunt binnen de Islam geen moslims als slaven nemen. Je (oprechte) bekering betekent je vrijlating. En dat stukje informatie missen moslims die zich Bilal beginnen te noemen nog weleens. Want nergens in de Koran of Hadeeth (overleveringen uit het leven van Muhammad) wordt gezegd dat slavernij verboden is of zal worden. Sterker nog, de Hadeeth literatuur staat bol van de overleveringen waarin staat dat Muhammad slaven had, waaronder (zoals deze overleveringen zelf zeggen) “zwarte” slaven. Er is zelfs een incident waarin duidelijk wordt dat Muhammad één slaaf ruilt tegen twee van zijn eigen zwarte slaven. Volgens sommige historici duidt dit erop dat een zwarte slaaf ook nog eens minder waard was dan die uit een ander ras.

Nogmaals, dat moslims en christenen slaven hadden is waar. Maar de moslims hadden dit vanaf het begin toen Muhammad hun leider werd. Christenen daarentegen begonnen dit pas eeuwen later te doen, ver na de “laatste marcheerorders” van Jezus Christus. En dat nota bene nadat zij zelf dikwijls het slachtoffer werden van slavernij door toedoen van de moslims, zoals in het geval van de Moren die eeuwenlang Spanje bezetten en over zo’n beetje heel West-Europa slaven van de stranden plukten om deze te verkopen binnen de grenzen van hun Islamitische Staat. Voornamelijk vrouwen en kinderen waren gewilde slaven, precies zoals in het huidige IS en in de tijd van Muhammad. Ook het latere Ottomaanse Rijk (de laatste Islamitische Staat voordat IS werd opgericht) heeft miljoenen blanke slaven gehad. Het Europa van toen wist dan ook, in tegenstelling tot dat van vandaag, precies welke dreiging er van een Islamitische Staat uitgaat, in welke eeuw dan ook.

DENK

En met het Ottomaanse Rijk zijn zijn we terug in het huidige Turkije, waar de oprichters van DENK vandaan komen. Ze hebben hun positie bij de PvdA misbruikt om later zelf in de Tweede Kamer te mogen aanschuiven met hun eigen ideeën. En hoever deze ideeën van de PvdA afstaan maakt wel duidelijk hoe integer hun vermeende binding met die partij agenda was.

Sylvana lijkt het allemaal nog niet te zien. Zoals ze daar quasi intelligent zat bij allerlei praatprogramma’s is tekenend voor de leek die zich vereert voelt dat zij mag meedoen in de politiek. Voor zo iemand is dit waarschijnlijk een ietwat late erkenning van haar onmiskenbare kwaliteiten. Maar de moderne black panther moet nodig worden uitgelegd wat de religie van DENK is. En dat is niet de Islam die zij voorgeschoteld krijgt maar een Islam van slavernij, vrouwenonderdrukking, vrouwenbesnijdenis, uithuwelijking, het bestraffen van beledigingen met de doodstraf en….slavernij. Laat het nou net IS zijn die al deze zaken ook in onze tijd ten uitvoer brengt en tot een berucht handelsmerk maakt van de Islamitische theocratie. Ik hoop dat Sylvana vanaf nu goed oplet hoe vaak IS wordt veroordeeld tijdens de partijvergadering, tussen het veroordelen van al die vreselijke Nederlandse columnisten door.

Keus tussen liefde of haat

Dus beste Sylvana, voordat je Malcolm X weer citeert, besef dat hij dezelfde fouten maakte die jij nu aan het maken bent. Hij kwam er pas achter toen zijn eigen partij al bezig was hem de nek om te draaien, zowel politiek als fysiek. Voor jou is er nog hoop. Zoek de liefde van Christus, zoals dr. Martin Luther King jr. deze nastreefde. Hij was een echte martelaar en wist dat geweld het conflict tussen zwart en wit niet zou oplossen maar een bloedig einde zou maken aan de onderdrukking van het ene volk door het andere of slechts de voortzetting van de status quo zou betekenen. De historie heeft hem gelijk gegeven. Hij wordt gezien als geestelijk vader van nieuwe mijlpalen voor Afro-Amerikanen zoals de verkiezing van president Obama. De klus is nog niet geklaard. Maar Afro-Amerikanen zijn verder dan ooit. En dat is niet dankzij het adopteren van de wet van vergelding, zoals we in het huidige Midden-Oosten zien, waar de ondergeschikte positie van haar Afrikaanse bevolking nog niet eens op de agenda staat en waar je als mens met Afrikaanse roots niet beledigd wordt doordat ze je zwart noemen maar omdat ze je slaaf (abd) noemen.

Dus welke kant wil je echt op Sylvana? Hoe wil jij de geschiedenis in gaan? Als de gene die een natie wijsmaakte dat zij in de maling werd genomen (en daarmee de taal van opstand al een beetje zoekt) enkel maar om later bekend te worden als de vrouw die zélf in de maling werd genomen door haar partij? Of als liefdevol strijdster voor de gelijkheid waarvan je vindt dat die er op dit moment niet is?

(1) Ibn Ishaq Sirat Rasul Allah, vertaling van A.Guillaume, pagina 143-44