In de Naam van Jezus Christus,

Het artikel waarop onderstaande schrijven een reactie is kun je hier vinden op de website van al-yaqeen.nl.

Al-Yaqeen.nl beweert dat de kruisiging een vervloeking is en dat de Christen zich om die reden zou moeten schamen dat hij gelooft dat Jezus Christus gekruisigd is, wetende dat hij hun laatste profeet was en tevens God in het vlees.
Wat Al-Yaqeen.nl gedaan heeft is een hypothetisch gesprek op papier zetten waarin de denkbeeldige Christen voor het blok gezet wordt omtrent zijn geloof. Vervolgens wordt de kinderachtige claim gemaakt dat Moslims meer houden van Jezus dan de Christenen zelf.
De bewijsvoering voor de stelling dat de Bijbel leert dat Jezus vervloekt is, staven zij op basis van twee verzen. Ik zal ze hieronder laten zien.

“En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is iets wat door God vervloekt is…”

(Deuteronomium 21: 22-23)

 

“Christus heeft ons losgekocht van de vloek der Wet door voor ons in de plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ,,Vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen.”

(Galaten 3: 13

 

Al-Yaqeen laat hier een schrikbarende onwetendheid zien van het geloof dat zij proberen te ontkrachten. Zij hebben er zelfs een hele website aan gewijd. Dan is het des te meer onbegrijpelijk dat dit het niveau is wat men laat zien om de mensheid te informeren over de zogenaamde fouten van het Christendom.
Wij Christenen geloven dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis omwille van onze zonden. Deze zonden worden door God weggewassen vanwege het Offer van Jezus Christus. Onze vloek is dus als het ware op Jezus Christus, de Zoon van God, gekomen om de mensheid de kans te geven in het reine te komen met God. Immers, een zondig mens heeft geen plek in de hemel en een mens zonder zonde bestaat niet.

De immens grote Liefde die God hier voor ons liet zien, door zijn Zoon in het vlees te sturen en dit vlees te offeren voor de mensheid, laat zien hoe ver zijn genegenheid voor zijn creatie daadwerkelijk gaat. Een ongekende Liefde. Hij redde ons zelf met Zichzelf aan het kruis.

Zo zegt de Jezus zelf in de Bijbel:

“Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.”

(Johannes 15: 13-17)

Dus jazeker, de vloek van de zonde is op Jezus gekomen. En dat is Gods manier om Zijn uitzonderlijke Liefde voor ons in werking te zetten. Dat is dus geen schande of schaamtevol iets. Sterker nog: Hoe groot is de liefde van een mens voor een dierbare, laten we zeggen een kind, wanneer deze een dergelijke tijdelijke vervloeking ondergaat om het kind te redden? Zou een God of een mens die zijn neus ervoor ophaalt en zegt: “ik ga mij niet voor jou zo inspannen” nobeler zijn? Kennelijk geloven de mensen van Al Yaqeen in een hooghartige God die Zijn Genade niet op de meest waarachtige wijze bij de mens brengt. In dat kader wil ik de moslims van Al-Yaqeen vragen of de Allah van de Quran over deze daad van liefde heen kan gaan met zijn Barmhartigheid richting zijn creatie.
We lazen zojuist in de Bijbel dat de grootste daad van liefde het geven van je eigen leven is. Kan Allah aan dit criterium voldoen?
We nemen een kijkje in de Quran aangezien Al-Yaqeen.nl graag beide religies met elkaar vergelijkt.

“Al wie een vijand is van Allah en Zijn engelen en Zijn boodschappers en Gabriël en Michaël, waarlijk, Allah is een vijand van zulke ongelovigen.”

(Surat al Baqarah Ayah 98)

Volgens dit vers in de Quran is Allah een vijand van de ongelovigen. Kan God een vijand zijn van zijn eigen creatie? God heeft deze mensen toch met zijn eigen Wil doen ontstaan? Of geloven Moslims dat de duivel ook macht heeft waar God niets aan kan veranderen?
En dan citeren we de Bijbel aangaande de Liefde van God:

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

(Johannes 3: 16)

Jezus Christus legde zijn volgelingen uit wat Hij verlangde van hun geloofsleven:

“Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is”

(Mattheus 5: 43-48)

Wij herhalen de vraag of Allah hier overheen kan komen en de liefde van God (Jezus Christus) kan overstijgen.

Wij hebben gekeken in de Quran of Allah houdt van de zondaar, ondanks zijn zonden. Wij konden niets vinden. Zoals eerder gezegd, Allah heeft de zondaar zelf gecreëerd maar is toch een vijand van hem, zoals we eerder konden lezen in Surat al Baqarah Aya 98. Begrijpt Allah dan niet dat ieder mens zonden kent, niemand uitgezonderd?
Zelfs de Islamitische overleveringen van uitspraken door Muhammad (aHadeeth) geven aan dat er slechts twee mensen waren die niet door de duivel zijn aangeraakt bij geboorte en dat zijn heel “toevallig” Jezus Christus en Zijn moeder Maria. Voor de rest wordt ieder mens bij geboorte aangeraakt door de duivel, aldus de authentieke overleveringen uit de woorden van Muhammad:

Narrated by Said bin Al Musaiyab:

“قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏”‏ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ‏”‏‏

Abu Huraira said, “I heard Allah’s Apostle saying, ‘There is none born among the off-spring of Adam, but Satan touches it. A child therefore, cries loudly at the time of birth because of the touch of Satan, except Mary and her child.”

(Sahih Al-Bukhari Hadith, Hadith 4.641)

 

Ik vraag me af waarom er geen Liefdevolle God tegenover de zondaars wordt beschreven in de Quran, wanneer God (1) Alom-Liefdevol is en (2) zelf deze zondaars gecreëerd heeft.

De absurde claim van Al-Yaqeen.nl over een gebrek aan liefde voor Jezus Christus onder zijn ware volgelingen is hiermee voldoende weerlegd.
Ik sluit af met een passage uit de Bijbel ter bevestiging van onze liefde voor Jezus Christus en alles wat Hij voor ons deed die dag op Golgotha en nog steeds doet:

“Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,  die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.”

(Efeziërs 3:14-21)

Gods Zegen voor een ieder die dit artikel leest. Met dank aan de Heer,
die alle dingen mogelijk maakt.
In Jezus Naam.

Deo Volente NL

 

<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=from%3AJMIApologetics%2C%20OR%20from%3Aopendoorsnl%2C%20OR%20from%3AJohnPiper%2C%20OR%20from%3Aapologeticsindx%2C%20OR%20from%3ALApologetics%2C%20OR%20from%3Apersecutionnews%2C%20OR%20from%3AOneMinApologist%2C%20OR%20from%3APaulCopan%2C%20OR%20from%3AEyeApologetics%2C%20OR%20from%3AJoelVoordewind%2C%20OR%20from%3ADrOakley1689%2C%20OR%20from%3ARFupdates%2C" data-widget-id="671701839302279169">Tweets over from:JMIApologetics, OR from:opendoorsnl, OR from:JohnPiper, OR from:apologeticsindx, OR from:LApologetics, OR from:persecutionnews, OR from:OneMinApologist, OR from:PaulCopan, OR from:EyeApologetics, OR from:JoelVoordewind, OR from:DrOakley1689, OR from:RFupdates,</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>