Beschrijft Numeri 5 een door God opgedragen abortus?

Beschrijft Numeri 5 een door God opgedragen abortus? In een eerder artikel hebben we laten zien dat Exodus 21:22 eerder de prolifebeweging helpt dan de mensen die voorstander zijn van abortus. Dit keer zoomen we in op een andere passage waar abortusvoorstanders...
Jeftas belofte en mensoffer – waarom liet God dit toe?

Jeftas belofte en mensoffer – waarom liet God dit toe?

Sommige lezers van de Bijbel hebben moeite met het verhaal van Jefta, daar waar hij zijn eigen dochter offerde aan de Bijbelse God. Het is allereerst goed om te begrijpen dat de Bijbelse Schrift niet uitsluitend voorschrijft, maar ook beschrijft. Zo kan er in de...

Bribery in Islam (to convert or stop criticism)

 Bribery in Islam (to convert or stop criticism) Introductory summary According to Muslims the Quran teaches that bribery is forbidden in Surah 2:188. But when we delve into the Islamic scriptures and the opinions of Islamic jurists, we come across acts which, at the...

Kent Jezus de dag van het Laatste Uur niet?

Kent Jezus de dag van het Laatste Uur niet? Een exegese van Mark 13:32 en Mattheus 24:36 Sommige mensen hebben de goddelijkheid van de Here Jezus Christus willen ondermijnen door te verwijzen naar twee passages uit de evangeliën van Markus en Mattheus. In deze teksten...

Is Jesus ignorant of the last day?

Is Jesus ignorant of the last day? An exegesis of Mark 13:32 and Matthew 24:36 Certain people have tried to undermine the divinity of the Lord Jesus Christ by pointing to two passages from the gospels according to Mark and Matthew. In these passages Jesus declares...