Gaten in het Koran narratief 2.0

Geleerde moslim geeft toe dat Koranverhalen uit eerdere bronnen komen

Iedereen met een basale kennis van de Islamitische geschriften weet dat er gaten zitten in het verhaal dat de Koran een uniek en authentiek boek is, waarvan de tekst rechtstreeks van Allah is neergedaald op diens engel (Jibril) en profeet (Muhammad). Na de erkenning van problemen met de overlevering van de Korantekst door Yasser Qadhi is er nu een andere prominente islamitische geleerde die hier een statement over heeft gemaakt.

Dr. Javad T. Hashmi is Soenitische arts en PhD kandidaat in Islamitische studies aan de universiteit van Harvard. Op 21 mei 2021 reageerde hij op een Twitter bericht met zijn visie op de bron van het Koranverhaal waarin Jezus spreekt vanuit de wieg.

Dr. Hashmi schreef dat “recent onderzoek heeft bewezen wat de waarschijnlijke bron is van dit  verhaal dat de Koran heeft overgenomen en herschreven. Het doel was om deze gebeurtenissen te herbeschrijven op een manier die past bij het islamitische monotheïsme.”


Net als Dr. Qadhi, geeft ook Dr. Hashmi aan dat “het probleem van het traditionele paradigma is de moeite die moslims hebben om een verklaring te geven voor de grote toevalligheid dat de Koran verhalen bevestigt die een duidelijk pad hebben afgelegd, wat vervolgens ruimte geeft aan het verwijt dat de Koran ‘het verkeerd heeft’”.

 

 The problem with the traditional paradigm is that we have a hard time explaining the huge coincidence that the Qur’an affirms stories that have clear paths, which opens up the charge that the Qur’an “gets it wrong.” 3/ — Dr. Javad T Hashmi (@DrJavadTHashmi) May 20, 2021

 

Dr. Hashmi legt daarbij uit dat “om dit gapende gat te dichten, zijn we gekomen tot deze visie en dat is waarom sommige van onze eigen sheikhs achter gesloten deuren in paniek zijn wanneer ze kennis nemen van deze resultaten van de seculiere geleerdheid, hetgeen zwaar weegt op de Koran en de islamitische traditie.”


Dr. Hashemi vervolgt: “Je zult pleister op pleister moeten plakken om het ene na het andere gat te dichten. Waarom niet gewoon ons het voordeel van de twijfel geven en ons laten opereren binnen de academia als jullie kampioen, ook al ben je te onwetend om het te weten.”

Met zijn erkenning van de menselijke bron van dit (en andere) verhaal in de Koran, onderstreept Dr. Hashmi wat seculiere en christelijke Korankenners en geleerden al jaren schrijven. Volgens die laatste groep zijn veel Koranverhalen te traceren naar joodse en christelijke geschriften. Sommige van die geschriften staan in het oude of nieuwe testament, terwijl andere bronnen bekend staan als niet-authentiek.

Dat laatste geldt voor het verhaal over Jezus die zou hebben gesproken vanuit de wieg. In een video uit 2015 heeft Deo Volente NL hier ook aandacht aan besteed. Daarin vertelden we dat dit verhaal al lang voor de komst van de islam bestond. De Koranpassage hierover, in Soera 19:29-30, vinden we bijna woord-voor-woord terug in het Arabische Evangelie van de kindertijd van de Redder. Dit is een  apocrief werk, wat wil zeggen dat het niet authentiek (genoeg) is om in de Bijbel te worden opgenomen. Het stamt dan ook uit de vijfde a zesde eeuw na Christus, wat te laat is om betrouwbaar te zijn.

Dit geldt ook voor andere verhalen in de Koran, zoals de beroemde uitspraak “Wie een mens doodt, doodt de hele mensheid”, die afkomstig is uit de Talmoed en in de Koran zo anders beschreven staat dat het leidt tot een fundamenteel andere conclusie. Andere voorbeelden van een eerdere, menselijke bron van een Koranverhaal, zijn onder meer het stuk waarin Jezus vogels maakt van klei en daar waar Allah een berg boven de joden heft.