Harvard Professor verlaat de Islam met angst in de benen

 

De Ramadan maand is van oudsher een periode waarin de aanslagen en het geweld wereldwijd toenemen. Ook is bewezen dat de hoeveelheid eten die moslims tijdens deze vastenmaand nuttigen zienderogen stijgt. Maar het begint erop te lijken dat ook het aantal Islam-verlaters tijdens de Ramadan omhoog gaat. Voor de tweede keer in vier dagen geeft een goed geschoolde moslim binnen het publieke domein aan dat hij de Islam niet meer kan en wil verdedigen. Slechts vier dagen eerder verliet de oprichter van een populair Islamkanaal op YouTube de religie. Ditmaal betreft het een professor van de Universiteit Harvard.

Dr. Majid Rafizadeh is politiek wetenschapper, auteur en voorzitter van het ‘International American Council’. Ook is hij bestuurslid van het ‘Harvard International Review’. Zijn verhaal is treffend want ook hij noemt ettelijke malen het geweld dat de Islam toestaat als reden om de Islam te verlaten. Dit wordt ondersteund door het feit dat hij zijn bekentenis naar eigen zeggen met angst in de benen openbaar maakt. Hij is zich namelijk heel goed bewust van de straf voor afvalligheid en de reactie van het Islamitische volk op mensen die zich openlijk afwenden van de Islam. Hij weet dat zowel hij als zijn familie gevaar lopen wanneer hij zijn afvalligheid openbaar maakt. Dat maakt zijn ‘coming out’ alleen maar meer bewonderenswaardig. Van zo iemand weet je dat het geen spel is of een keuze op basis van sociale voorspoed. Hij kan de leugen niet meer verdedigen en accepteert de risico’s. Omwille van die risico’s vragen wij onze christelijke volgers om ook voor deze man en zijn dierbaren te bidden. Want hetgeen u hieronder en in het oorspronkelijke artikel zult lezen is hartverscheurend.

Wij vertalen voor u een aantal citaten uit zijn openhartige artikel. Daarin leest u ook andere redenen voor zijn afwijzing van de Islam:

“Een goede moslim gelooft in het bijgeloof dat in de Koran staat, zoals “het boze oog.”

“De Islam kan krachtige taal bieden en handvatten om een aantal van de grootste misdaden tegen de mensheid te plegen, terwijl de uitvoerders van die daden zich op hetzelfde moment gezegend, bevoorrecht, beloond en aan de winnende hand kunnen voelen.

Tenzij we een beter begrip van de aard van Islam krijgen, van haar transformatie en afhankelijkheid van de Koran en haar normen, waarden, principes en ideologie in de moderne wereld, zullen we niet in staat zijn om deze dreiging aan te pakken. Het zal slechts doorgroeien qua intensiteit en verder verspreiden dan de meesten van ons zich kunnen indenken.

Ik baseer dit alles niet alleen op een academische en epistemologische visie van de culturen van de wereld, maar op mijn ervaring uit de eerste hand door het opgroeien, studeren en werken in overwegend Islamitische samenlevingen tijdens het grootste deel van mijn leven. Ik werd geboren in de Islamitische Republiek van Iran en groeide op in zowel Arabische als Perzische culturen.”

“Als je eenmaal onderworpen bent aan de Islam is er geen weg terug. Want als je deze ideologie verlaat, ben je een ongelovige, een afvallige die het verdient om te worden gedood volgens de woorden van Allah in de Koran.”

“Is de Islamitische ideologie een ideologie van vrede zoals vele moslims en imams beweren? Er zijn sommige verzen en ideeën in de Koran (waarschijnlijk geplagieerd van de ideeën van het Christendom en Jodendom) die positieve dingen promoten. Maar de gewelddadige en discriminatoire regels in de Koran overschaduwen iedere fluistering van vrede.

Zou jij een ideologie of een leider vredig noemen als die leider je één goed ding vertelt maar tegelijkertijd zegt dat je iemand kunt doden in de naam van deze ideologie (zoals beschreven door Allah in de Koran)?”

“De Islamitische ideologie, haar stugge leerstellingen en onmogelijke regels schiepen tegenstrijdigheden in mij. Ik begon aan ‘soul searching’ te doen en dat leidde tot een innerlijke transformatie en revolutie. Ik werd geboren als een slaaf in deze ideologie en moest eindelijk vrij worden om mijn eigen keuzes in het leven te maken zodat ik mij kon bevrijden van de kettingen van deze ideologie. Daarmee liet ik alles achter wat ik in meer dan twee decennia heb geleerd. Dat was geen gemakkelijke opgave.”

“Als je geboren wordt in een moslimfamilie en in een moslimgemeenschap woont, waar de Sharia en Islamitische wetten legaal worden geïmplementeerd door het systeem, dan is dat tragisch en gevaarlijk. De angst voor geweld en de dood heeft mij mijn hele leven doordrongen vanaf het moment dat ik werd geboren — zelfs tot aan dit moment. Ondanks de risico’s voel ik dat ik mijn waarheid moet uitspreken. De kettingen en wrede bedreigingen van deze ideologie zullen je achtervolgen waar je ook gaat. Wetende dat ik een doelwit zal worden, samen met mijn familie en vrienden, wetende dat ik alles zal verliezen waar ik ooit van hield (inclusief vele van mijn familie en vrienden) had ik kunnen toegeven aan mijn angst. In plaats daarvan heb ik besloten dat niet te doen. Ik had geen andere keuze dan deze beslissing te maken.”

Gods zegen.