Psalm 22 – the crucifixion Psalm (English version)

Psalm 22 – the crucifixion Psalm (English version)

Psalms 22: The Crucifixion Psalm “Like a lion” or “Pierced”? A few Psalms have been proven to be as controversial as this Psalm. Where some contend that this is an unequivocal reference to the suffering and death of Jesus the Messiah, others maintain that there can’t...

Psalm 22 De Kruisigingspsalm – “als een leeuw” of “doorboord?

Psalm 22: De kruisigingspsalm “als een leeuw” of “doorboord”? Weinig psalmen zijn zo controversieel gebleken als deze. Waar sommigen menen dat dit een ontegenzeggelijke referentie is aan het lijden en sterven van Jezus de Messias[1] houden anderen vol dat er hier geen...

De pro-life film Unplanned gaat in Nederland premiere

De film Unplanned gaat op 23 oktober in Veenendaal in première. Klik hier voor het bestellen van kaartjes.   Deze controversiële film gaat over het leven van Abby Johnson, een voormalige directeur van een abortuskliniek van Planned Parenthood. Op een dag moest ze...

Pro-life stichting helpt Fatima: Abortuskliniek boos

Pro-life stichting helpt Fatima: Abortuskliniek boos   In een knap staaltje objectieve journalistiek deed de Volkskrant verslag van een spontaan moment voor de deur van een abortuskliniek. De directeur aldaar reageerde boos omdat de voorheen ongewenst zwangere...

Ophef over Nashville Verklaring: Waar staat Deo Volente NL?

  Ophef over de Nashville Verklaring Waar staat Deo Volente NL?   11 januari 2019 De afgelopen week is Nederland als het ware opgeschrokken door een document dat ondertekend is door ongeveer 230 predikanten en pastoren. Opgezweept door de Nederlandse media,...

Nepgeschiedenis of Verschil van Inzicht?

  Nepgeschiedenis of Verschil van Inzicht? Herziening van de discussie rondom NRC’s feitencheck: “Meer Europese slaven in Noord-Afrika dan Afrikaanse slaven in de VS”   De afgelopen jaren was er veel te doen over het artikel ‘NRC checkt: ‘Meer Europese...