Open Uitnodiging aan Aboe Ismail van Al-Yaqeen
(imam en sheikh van de As-Soennah Moskee Den Haag)

 

Omdat zowel moslims als hun imams en geleerden regelmatig kritiek uiten op het Christendom en met veel zelfvertrouwen verkondigen dat de Islam de waarheid betreft, heeft Deo Volente NL geprobeerd contact te krijgen met imam Aboe Ismail van de As-Soennah Moskee in Den Haag. Deze sheikh heeft immers een duidelijke mening over het Christelijk geloof die hij niet onder stoelen of banken steekt. Daarnaast is zijn moskee de drijvende kracht achter de website Al-Yaqeen.nl waar een hele pagina met artikelen is gewijd aan het bekritiseren van het Christelijk geloof.

Kritiek op religie is heel goed. Daar blijven we allemaal scherp van. Maar we gaan er natuurlijk vanuit dat men deze mening ook kan verdedigen tegen christenen zelf en niet slechts voor de eigen parochie opvoert als monoloog.

Om die reden hebben wij onderstaande uitnodiging verstuurd aan zowel het algemene e-mailadres van Al-Yaqeen.nl als dat van Aboe Ismail. Helaas hebben wij na 3 weken nog geen reactie mogen ontvangen. Dit is jammer genoeg eerder regel dan uitzondering wanneer wij Islamitische Organisaties en sprekers die het Christendom bekritiseren een uitnodiging tot debat sturen. In veruit de meeste gevallen krijgen we nog niet de minste reactie.

Daarom delen wij onze uitnodiging aan Al-Yaqeen met het publiek in de hoop dat het debat alsnog op gang zal komen, want wellicht komen onze e-mails niet aan.  Ook kunnen we jullie hiermee laten zien dat het aan de Christelijke kant niet heeft gelegen. Wij zijn immers een organisatie die zich bekend heeft gemaakt met zowel de Christelijke als de Islamitische bronnen. Een uitstekende basis voor een echt geïnformeerd tweegesprek.

Wij denken dat er voor de Aboe Ismail alle baat bij is om op onze uitnodiging in te gaan. Niet alleen omdat wij veel mensen informeren over onze visie aangaande Islam, maar ook omdat steeds meer moslims de Islam verlaten vanwege het kennelijk onverdedigbare geweld dat zij in de Islamitische bronnen aantreffen.

Alleen al tijdens de Ramadan van dit jaar maakten twee gestudeerde moslims publiekelijk bekend dat zij de Islam hebben verlaten. Eerst kwam de bekende Amerikaanse vlogger Ismaa’eel Abu Adam met zijn bekentenis. Na 16 jaar de Islam te hebben verdedigd vanuit de theologische bronnen kwam hij tot inkeer en zei de Islam vaarwel vanwege het geweld en de immoraliteit van Muhammad. Vier dagen later was het Harvard professor Majid Rafizadeh die de Islam met angst in de benen en middels een hartverscheurend betoog verliet, wederom vanwege (onder andere) het geweld die de Islam volgens hem voortbrengt. Dit onderwerp lijkt ons een uitstekend eerste voorstel voor Aboe Ismail om over in debat te treden. Maar ook het Christendom zal wat ons betreft ter sprake komen aangezien Aboe Ismail en zijn mensen hierover een hoop hebben geuit richting hun Islamitische achterban.

Gods zegen

De uitnodiging aan Al-Yaqeen / imam Aboe Ismail:

 

Geachte heer Ismail,

Wij horen soms uw lezingen en lezen de website van uw moskee. Daaruit valt duidelijk op te maken dat u een mening heeft over het Christelijk geloof.

Wij hopen dat u ook de dialoog niet schuwt en daarom willen wij uw bevindingen en die van ons naast elkaar leggen in een gesprek. Dit ter verbreding van de discussie tussen moslims en christenen die al een eeuwenlange traditie kent. In Nederland is deze traditie echter nog maar zeer oppervlakkig.

Omdat u van mening bent dat de Islam het ware geloof is en dat het Christendom een valse leer betreft, lijkt het ons een goed idee dat u de kans krijgt christenen en andere niet-moslims hiervan te overtuigen. Als u zeker van uw zaak bent, dan zou dat geen probleem moeten zijn. Natuurlijk zijn wij even zeker van onze zaak omtrent de waarheid van het Christelijk geloof en de valse leer van de Islam. Wij zouden deze bevindingen dan ook graag verdedigen tegen uw openbare kritiek.

Wij geloven dat een stevige mening over een religie pas gegrond is wanneer het de test van een geïnformeerd tegengeluid kan doorstaan (en daarmee bedoelen we geen gesprekken met pastoors). Immers: de eigen achterban en onwetende buitenstaanders informeren over iets waarvan zij geen weet hebben, dat kan iedereen. Bovendien houdt het de leraar zelf niet scherp.

Mocht u interesse hebben dan zullen we later bespreken welke onderwerpen op tafel komen en hoe het gesprek vorm krijgt. Daar komen we dan wel uit. Onze theoloog heeft voldoende kennis, daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. Uiteraard zijn vragen welkom.

Wij hopen van u te horen

Met vriendelijke groet,

Deo Volente NL